Jdi na obsah Jdi na menu

Pomoc bližním - advent 2012 x léto 1946

22. 12. 2012

Zdá se, že předvánoční čas i v tom nejsebestřednějším egoistovi na okamžik probouzí jindy upozaděné stránky lidskosti.Krásný příklad vzájemné solidarity se přede mnou doslova vynořil z prachu, ve chvílích, kdy jsem se probíral letitými písemnostmi, které nalezl v Chroustkově v domě čp. 21 jeho současný majitel.

 

Mezi nejrůznějšími doklady pojícími se k zemědělskému i rodinnému hospodaření bývalých majitelů tohoto domu v letech 1900-1952 se nacházely dokumenty, z nichž se dá vyčíst, jak se v roce 1946 postavili obyvatelé okolních obcí k těžké životní situaci pana Antonína Tvrdíka z Chroustkova.


 

 
2009_08_19_nalez_-2-.jpg
2009_08_19_nalez_-3-.jpg
2009_08_19_nalez_-4-.jpg
 

Přenesme se v krátké „rekonstrukci“ opřené o vzpomínky pamětníků o více než šedesát let zpět:

 

Druhá poválečná sklizeň běžela naplno i ve čtvrtek 18. července 1946. Horký letní den ukončila bouřka. Té noci v Chroustkově zapálil úder blesku docela nepochopitelně stodolu nejníže položené usedlosti čp. 21 - hospodařství Antonína Tvrdíka s necelými 4 ha půdy.

Ve stodole byla na voze vyloženém dekami tak, aby při převozu nevypadávalo semeno, uskladněna řepka. Sklizené semeno s téměř 50 % oleje přispělo k ničivosti požáru, jak dokládá potvrzení vystavené tehdejším předsedou Místního národního výboru v Chroustkově Antonínem Brandejským, jako součást prosby dárcům do okolních obcí.

Shořela stodola, veškeré hospodářské vybavení i část obytného stavení.

 

Prosba k dárcům do okolních obcí I

Prosba k dárcům do okolních obcí II

Jak dokládají dokumenty přístupné pod dalšími odkazy, prosby se setkaly s porozuměním a vyhořelý získal od několika stovek dárců nejméně 33 895 Kčs v hotovosti, dále minimálně 1100 kg obilí, ale např. také dřevo.

 

Jednalo se prokazatelně o dárce z těchto obcí kutnohorského okresu:

Albrechtice
Bedřichov
Bykáň
Chlístovice
Chroustkov
Košice - listina dárců
Kralice
Křesetice
Miletice
Nepoměřice - listina dárců
Opatovice - listina dárců
Polánka - listina dárců
Předbořice - listina dárců
Roztěž
Týniště
Vidice - listina dárců
Všesoky
Zdeslavice

Dárci - souhrn z obcí I

Dárci - souhrn z obcí II

 
 

Již koncem srpna 1946 povolil Okresní národní výbor v Kutné Hoře přestavbu stodoly původně postavené (jak dokládá dochovaný jednoduchý stavební výkres) po roce 1900 a k úhradě nákladů byl panu Tvrdíkovi uvolněn vázaný vklad.

Potvrzení k uvolnění vázaného vkladu Národní bankou československou.

Stodola čp. 21 - výkres I
Stodola čp. 21 - výkres II
Stodola čp. 21 - výkres III
Stodola čp. 21 - výkres IV

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alespoň na chvíli znovunalezená schopnost soucítit a chuť pomoci jako by v období adventu rok co rok spouštěly vlnu zájmu o ty méně šťastné mezi námi. Nemocné, postižené, chudé, lidi bez domova a nejnověji třeba i o zvířata v útulcích.

 

Všechny hlavní směry sociální etiky (liberalismus, socialismus i křesťanská sociální nauka) bez ohledu na vzájemnou odlišnost svých koncepcí takovou angažovanost vítají. Přejme si, abychom k podobným vzedmutím humanity jako onehdy vesničané z Kutnohorska byli ochotni kdykoliv, nejenom v situaci, kdy zavelí vtíravé vánoční melodie a my si připomeneme něco tak elementárního jako je soudržnost s bližními.