Jdi na obsah Jdi na menu

Studijní materiály a informace

21. 3. 2013

 Více než 500 souborů, které můžete využít při studiu či výuce ...

 

 Hospodářská úprava lesa
HÚL_Zákon o lesích_289_1995. pdf
HÚL_Prováděcí vyhlášky k z. č. 289/1995 Sb.
HÚL_HÚL_rozdělení lesních porostů_I. pdf
HÚL_HÚL_rozdělení lesních porostů_II. pdf
HÚL_HÚL_pozemky určené k plnění funkcí lesa
HÚL_HÚL_v historických souvislostech. pdf
HÚL_HÚL v historických souvislostech - OTÁZKY. pdf
HÚL_HÚL_princip trvale udržitelného hospodaření v lesnictví - TEXT. pdf
HÚL_HÚL_cesta ke konceptu trvale udržitelného rozvoje - PREZENTACE. pdf 
HÚL_HÚL_trvale udržitelné hospodaření v lesích - PREZENTACE. pdf
HÚL_HÚL_trvale udržitelné hospodaření + OTÁZKY
HÚL_HÚL_časová úprava lesa. pdf
HÚL_HÚL_růstové tabulky. pdf
HÚL_HÚL_prostorová úprava lesa. pdf
HÚL_HÚL_teorie normálního lesa. pdf
HÚL_HÚL_normalita ve výběrném lese. pdf
HÚL_HÚL_etát a legislativa. pdf
HÚL_HÚL_postup výpočtu etátu. pdf
HÚL_HÚL_vegetační stupně v ČR. pdf
HÚL_HÚL_vegetační stupně v ČR - podrobně. pdf
HÚL_HÚL_lesnická typologie - úvod
HÚL_HÚL_studijní materiál pro kurzy HÚL. pdf
HÚL_HÚL_tvorba hospodářských souborů MZLU.
HÚL_HÚL_lesnické mapy - TEXT.pdf
HÚL_HÚL_porostní mapa_výřez
HÚL_HÚL_lesnické mapy MZLU
HÚL_HÚL_mapové značky lesnických map
HÚL_HÚL_test_lesnické mapy.pdf
HÚL_HÚL_přírodní lesní oblast Krkonoše
HÚL_HÚL_OPRL_účel a legislativa
HÚL_HÚL_OPRL_obsah
HÚL_HÚL_OPRL_využití dat z OPRL
HÚL_HÚL_LHP_náležitosti lesního hospodářského plánu
HÚL_HÚL_LHP_LHC Bouřňák textová část
HÚL_HÚL_Certifikace lesů
HÚL_HÚL_Národní inventarizace lesů 2001-2004 _ výsledky
HÚL_HÚL_Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR od roku 1998
HÚL_HÚL_FAO_Ročenka o stavu světových lesů 2007
HÚL_HÚL_FAO_Ročenka o stavu světových lesů 2009
 
 Základy pěstování lesa
ZPL_Základy pěstování lesa - 001 - les a LH ČR stav 2017
ZPL_Základy pěstování lesa - 001 - les a LH ČR stav 2018
ZPL_Základy pěstování lesa - 001 - les a LH ČR stav 2019
ZPL_Základy pěstování lesa - 001 - les a LH ČR stav 2020
ZPL_Základy pěstování lesa - 001 - les a LH ČR stav 2021
ZPL_Základy pěstování lesa - 002 - princip trvale udržitelného hospodaření
ZPL_Základy pěstování lesa - 003 - struktura hospodářského lesa
ZPL_Základy pěstování lesa - 004 - hospodářské způsoby obnovy lesa
ZPL_Základy pěstování lesa - 004-1 - obnova lesa na kalamitních plochách
ZPL_Základy pěstování lesa - 005 - vývojové fáze lesních porostů
ZPL_Základy pěstování lesa - 006 - vývoj přírodních lesů
 
ZPL_České lesnictví a dřevařství - hlavní události roku 2016
 
 Nauka o lese
 
!!!!!NOL_Pokyny pro zhotovení sbírek přírodnin!!!!!
 
NOL_001_Vědní odvětví orientovaná na poznávání rostlinstva
NOL_002_Stavba rostlinné buňky
NOL_003_Rostlinná pletiva - rozdělení podle tloušťky buněčné stěny
NOL_004_Rostlinná pletiva - rozdělení podle funkce
NOL_005_Rostlinné orgány - osa (stonek, kmen)
NOL_006_Rostlinné orgány - kořen
NOL_007_Rostlinné orgány - list
NOL_008_Rostlinné orgány - květ
NOL_009_Rostlinné orgány - semena a plody
NOL_010_Smrk ztepilý
NOL_011_Borovice lesní
NOL_012_Modřín opadavý
NOL_013_Jedle bělokorá
NOL_014_Smrk pichlavý
NOL_015_Borovice kleč
NOL_016_Douglaska tisolistá
NOL_017_Buk lesní
NOL_018_Dub letní
NOL_019_Dub zimní
NOL_020_Dub červený
NOL_021_Bříza bradavičnatá
NOL_022_Olše lepkavá
NOL_023_Jasan ztepilý
NOL_024_Javor klen
NOL_025_Habr obecný
NOL_026_Jilm horský
NOL_027_Lípa srdčitá
NOL_028_Jeřáb ptačí
NOL_029_Topol osika
NOL_030_Vzácné a ohrožené dřeviny ČR
 
NOL_Jehličnaté dřeviny_otázky. pdf
NOL_Listnaté dřeviny_otázky. pdf
NOL_Jehličnaté dřeviny České republiky. pdf
NOL_Listnaté dřeviny České republiky. pdf
NOL_Vyhl. č. 83/1997 Sb. ochrana proti zavlékání škodl. organ. + rostlinolék. péče 
NOL_Vyh. č. 139/2004 Sb. podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin ...
NOL_Zákon č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči
NOL_Zákon č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu les. dřevin
NOL_Letorosty lesních dřevin_19 druhů. pdf
NOL_Letorosty lesních dřevin_kreslený_56 druhů.pdf
NOL_Klíč k určování listů dřevin. pdf
NOL_Listy lesních dřevin_část I. pdf
NOL_Listy lesních dřevin_část II. pdf
NOL_Semena a plody lesních dřevin_24 druhů.pdf
NOL_Abiotická poškození lesa. pdf
NOL_Houbové choroby lesních dřevin. pdf
NOL_Dřevokazné houby v budovách a na zpracovaném dřevě. pdf
NOL_Dřevokazné houby.pdf
NOL_Otázky_houbové choroby_I_a_II
NOL_lexikon dřev
NOL_stručný klíč k určování dřev
 
NOL_Hmyzí škůdci mladých lesních porostů
NOL_Hmyzí škůdci smrku - škůdci jehlic
NOL_Hmyzí škůdci smrku - škůdci kmene - podkorní hmyz
NOL_Hmyzí škůdci smrku - škůdci kmene - techničtí škůdci
NOL_Hmyzí škůdci borovice - škůdci letorostů a jehlic
NOL_Hmyzí škůdci borovice - škůdci kmene
NOL_Hmyzí škůdci jedle a modřínu
NOL_Hmyzí škůdci borovice, jedle, modřínu - OTÁZKY
NOL_Hmyzí škůdci dubu - škůdci listů
NOL_Hmyzí škůdci dubu - škůdci kmene
NOL_Hmyzí škůdci buku, jasanu, jilmu a břízy
NOL_Hmyzí škůdci topolu, vrby, olše, lípy a ostatních
NOL_Hmyzí škůdci listnatých dřevin - OTÁZKY
NOL_Užitečný hmyz v ochraně lesních porostů
 
 Základy ekologie
ZAE_základy ekologie - otázky pro 1. ročník oboru Lesní mechanizátor
ZAE_001 život ve vesmíru
ZAE_002 základní znaky života
ZAE_003 životní projevy rostlin
ZAE_003_A_fotosyntéza_přehled otázek
ZAE_004 životní projevy živočichů
ZAE_005 vývoj života na Zemi
ZAE_006 rozmanitost života - biodiverzita
ZAE_007 vztahy mezi organismem a prostředím
ZAE_008 abiotičtí činitelé prostředí_sluneční záření
ZAE_009 abiotičtí činitelé prostředí_ovzduší
ZAE_ovzduší_doplňkový text_Klimatická změna a nové počasí
ZAE_010 abiotičtí činitelé prostředí_voda
ZAE_011 abiotičtí činitelé prostředí_minerální látky
ZAE_012 biotičtí činitelé prostředí_populace
ZAE_013 biotičtí činitelé prostředí_lidská populace
ZAE_014 biotičtí činitelé prostředí_společenstva
ZAE_015 biotičtí činitelé prostředí_ekosystémy I
ZAE_016 biotičtí činitelé prostředí_ekosystémy II
ZAE_017 biotičtí činitelé prostředí_biosféra
ZAE_018 biotičtí činitelé prostředí_ochrana přírody v ČR I
ZAE_019 biotičtí činitelé prostředí_ochrana přírody v ČR II
 
 Informační a komunikační technologie
IKT_1. ročník LM - 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací
IKT_1. ročník LM - test_jednotky paměti
IKT_1. ročník LM - 1.2 Informační zdroje a jejich kvalita
IKT_1. ročník LM - 2.1 Vývoj a druhy počítačů - TABULKA
IKT_1. ročník LM - nejčastější souborové přípony
IKT_1. ročník LM - klávesnice - celkové schéma
IKT_1. ročník LM - klávesnice - význam kláves I.
IKT_1. ročník LM - klávesnice - význam kláves II.
IKT_1. ročník LM - 3. Počítač a jeho komponenty
IKT_1. ročník LM - 4. Periferie - vstupní a výstupní zařízení počítače
IKT_1. ročník LM - 5. Struktura datových sítí a přenos dat - internet - otázky
 
IKT_2. ročník LM - otázky k opakování - informatika.
IKT_2. ročník LM - otázky k opakování - počítač a jeho komponenty
 
IKT_film studentů trutnovského gymnázia o odpovědném využívání mobilů
IKT_rizika internetu a sociálních sítí  
IKT_krádež identity není sci-fi aneb zajímavosti z oblasti ochrany osobních údajů
IKT_autorský zákon pro pedagogy
IKT_slovníček pojmů z oblasti IKT
IKT_otázky_software_programové vybavení
IKT_ilustrační video_robotika 
IKT_práce s knihovním katalogem
IKT_pojmy používané v knihovnictví 
IKT_1.E + 1.C_hlavička seminární práce povinně zveřejňované informace
IKT_1.E + 1.C_hlavička seminární práce ochrana osobních údajů v ČR
IKT_1.E + 1.C_zadání seminární práce úřad na ochranu osobních údajů
IKT_ochrana osobních údajů pro školu a rodinu
IKT_1.E_zadání semin. práce povinně zveřejňované inform. podle zák. 106
IKT_1.C_zadání seminární práce povinně zveřejňované informace podle zákona 106 
IKT_můj počítač_přehled parametrů hardwaru
IKT_DIGIT_videocast pro zájemce o nejnovější dění v oblasti IKT
IKT_test_schéma procesu komunikace. pdf
IKT_historie elektroniky. pdf
IKT_historie výpočetní techniky. pdf
IKT_historie_OTÁZKY
IKT_superpočítače. pdf
IKT_test_historie výpočetní techniky I
IKT_test_historie výpočetní techniky II
IKT_muzeum počítačové historie, Mountain View, Kalifornie, USA 
IKT_software I._první část prezentace
IKT_software II._druhá (závěrečná) část prezentace
IKT_software I._přehled otázek
IKT_software II._přehled otázek
IKT_zvuk a jeho formáty. pdf
IKT_digitalizace signálu. pdf
IKT_Internet historie_2007_I. pdf
IKT_Internet historie otázky I. pdf
IKT_Internet služby_2007_II. pdf
IKT_Internet služby otázky II. pdf
IKT_Internet bezpečnost_2007_III. pdf
IKT_Internet bezpečnost_sociální sítě. pdf
IKT_Internet bezpečnost_otázky III. pdf
IKT_Internet sítě 2007 IV. pdf
IKT_WINDOWS XP_1.pdf
IKT_WINDOWS XP_2.pdf
IKT_WINDOWS XP_3.pdf
IKT_WINDOWS XP_4.pdf
IKT_WINDOWS XP_5.pdf
IKT_WINDOWS XP_6.pdf
IKT_WINDOWS XP_7.pdf
IKT_WINDOWS XP_8.pdf
IKT_TEST_OVLÁDÁNÍ WINDOWS XP I. pdf
IKT_MS WORD_TEORIE_I. pdf
IKT_MS WORD_TEORIE_II. pdf
IKT_MS WORD_TEORIE_III. pdf
IKT_MS WORD_TEORIE_IV. pdf
IKT_MS WORD_TEORIE_V. pdf
IKT_MS WORD_TEORIE_VI. pdf
IKT_MS WORD_úprava písemností_csn_01_6910. pdf
IKT_MS WORD_úřední dopis. pdf
IKT_MS WORD_úřední dopis. docx
IKT_MS WORD_generování automatických textů. pdf 
IKT_MS WORD_list kalendáře vzor. jpg
IKT_MS WORD_list kalendáře_pokyny.pdf 
IKT_MS WORD_jídelní lístek vzor. doc 
IKT_MS WORD_jídelní lístek_pokyny. pdf
IKT_MS WORD_formulář I._kontrolní seznam. docx
IKT_MS WORD_metadata. pdf 
IKT_MS WORD_titulní strana. pdf
IKT_MS WORD_textová tabulka - osivo. pdf
IKT_MS WORD_textová tabulka - vzorce I. - vzor. pdf
IKT_MS WORD_textová tabulka - vzorce I. - pokyny. pdf
IKT_MS WORD_textová tabulka - vzorce II. - vzor. pdf
IKT_MS WORD_textová tabulka - vzorce II. - pokyny. pdf
IKT_MS WORD_exkurzní zpráva_pokyny. pdf
IKT_MS WORD_exkurzní zpráva_vzor. pdf
IKT_MS WORD_styly a generování obsahu
IKT_MS_WORD_styly_I_pokyny
IKT_MS_WORD_styly_I_vzor
IKT_MS_WORD_styly_II_pokyny
IKT_MS_WORD_styly_II_vzor
IKT_MS_WORD_vložení obrázků do textu_I._zadání a vzorové provedení
IKT_MS_WORD_vložení obrázků do textu_I._cvičný text
IKT_MS_WORD_vložení obrázků do textu_II._zadání
IKT_MS_WORD_vložení obrázků do textu_II._cvičný text
IKT_MS_WORD_vložení obrázků do textu_III._zadání
IKT_MS_WORD_vložení obrázků do textu_III._cvičný text
IKT_MS_WORD_vložení obrázků do textu_IV._zadání
IKT_MS_WORD_úpravy a styly obrázků Klipart - zadání, vypracování
IKT_MS WORD_příručka k verzi 2007_I
IKT_MS WORD_příručka k verzi 2007_II
IKT_MS WORD_příručka k verzi 2010 
IKT_MS_WORD_šablony_význam a vytvoření. pdf 
IKT_MS_WORD_šablony_vzor. pdf 
IKT_MS WORD SmartArt organizační diagram - pokyny + vzor. pdf
IKT_MS WORD logo školy pro organizační diagram. doc
IKT_MS EXCEL_TEORIE_základní činnosti v Excelu.pdf
IKT_MS EXCEL_TEORIE_I úvod. pdf 
IKT_MS EXCEL_TEORIE_II adresy. pdf
IKT_MS EXCEL_TEORIE_III podmíněné formátování. pdf 
IKT_MS EXCEL_TEORIE_IV grafy. pdf
IKT_MS EXCEL_TEORIE_V funkce. pdf 
IKT_MS EXCEL_TEORIE_Va_funkce matematické. pdf 
IKT_MS EXCEL_TEORIE_VI chyby ve vzorcích. pdf 
IKT_MS EXCEL_krajské volby sloupcový graf_příklad. pdf
IKT_MS EXCEL_makroekonomické ukazatele ČR bodový graf_příklad. pdf 
IKT_MS EXCEL_složení vzduchu_výsečový graf a jeho varianty_příklad. xls 
IKT_MS_EXCEL_krajský rozpočet_výsečový graf s dílčí výsečí_příklad. xls
IKT_MS EXCEL_srovnání mobilních telefonů paprskový graf. xls 
IKT_MS_EXCEL_převládající směr větru paprskový graf. xls
IKT_MS_EXCEL_bodový graf s vyhlazenými spojnicemi (funkce). xls
IKT_MS_EXCEL_vývoj cen benzínu NATURAL 95 spojnicový graf.pdf
IKT_MS EXCEL_kvadratická funkce_zadání. pdf 
IKT_MS EXCEL_kvadratická funkce_řešení. pdf 
IKT_MS EXCEL_simulace hodu kostkou_příklad. mht 
IKT_MS EXCEL_cena vánočních stromků_příklad. pdf 
IKT_MS EXCEL_šachovnice s adresami_příklad. pdf 
IKT_MS EXCEL_výsledková tabulka_příklad. pdf 
IKT_MS EXCEL_faktura_příklad. pdf 
IKT_MS EXCEL_četnosti stromů v porostu_zadání. pdf
IKT_MS EXCEL_četnosti stromů v porostu_výsledek. pdf
IKT_MS EXCEL_01_normální rozdělení_průměrkovací zápisník. pdf 
IKT_MS EXCEL_02_normální rozdělení_ilustrace. doc 
IKT_MS EXCEL_03_normální rozdělení_hodnoty pro žáky. pdf 
IKT_MS EXCEL_04_normální rozdělení_úvodní list. pdf
IKT_MS EXCEL_05_normální rozdělení_tabulka hodnot tlouštěk. pdf
IKT_MS EXCEL_06_normální rozdělení_statistické veličiny. pdf 
IKT_MS EXCEL_07_normální rozdělení_teorie norm. rozdělení. pdf
IKT_MS EXCEL_08_normální rozdělení_frekvenční funkce. pdf
IKT_MS EXCEL_09_normální rozdělení_tvar Gaussovy křivky. pdf
IKT_MS EXCEL_10_normální rozdělení_tabulka frekv. funkce. pdf 
IKT_MS EXCEL_11_normální rozdělení_graf frekv. funkce. jpg 
IKT_MS EXCEL_12_normální rozdělení_distribuční funkce. pdf
IKT_MS EXCEL_13_normální rozdělení_tabulka distr. funkce. pdf
IKT_MS EXCEL_14_normální rozdělení_graf distr. funkce. xls
IKT_MS EXCEL_15_normální rozdělení_interval pravděpodobnosti. pdf
IKT_MS EXCEL_funkce PLATBA. pdf
IKT_MS EXCEL_věková pyramida_varianta pruhového grafu. pdf
IKT_MS EXCEL_vložení spojnice trendu. pdf
IKT_MS EXCEL_TEST_0_základní činnosti v Excelu. pdf
IKT_MS EXCEL_TEST_1_formát buňky - zadání testu. pdf
IKT_MS EXCEL_TEST_1_formát buňky - vypracování testu. pdf
IKT_MS EXCEL_TEST_2_tabulka Mzdy zadání.pdf
IKT_MS EXCEL_TEST_2_tabulka Mzdy vzor. pdf
IKT_MS EXCEL_TEST_3_přímá úměrnost. pdf 
IKT_MS EXCEL_TEST_4_nepřímá úměrnost. pdf 
IKT_MS EXCEL_TEST_5_konstantní funkce. pdf 
IKT_MS EXCEL_TEST_6_absolutní hodnota a funkce s absolutní hodnotou. pdf
IKT_MS EXCEL_TEST_7_lineární funkce. pdf
IKT_MS EXCEL_TEST_8_výpočet čisté mzdy
IKT_MS EXCEL příručka k verzi 2010
IKT_MS POWER POINT_2007_základní pojmy. pdf
IKT_MS POWER POINT_2007_příručka pro začátečníky. pdf
IKT_MS POWER POINT_2007_příručka doplněná úkoly k procvičení. pdf
IKT_MS POWER POINT_barvy a tvary v psychologii člověka. pdf 
IKT_MS POWER POINT_ukázka jednoduché prezentace. pdf
IKT_MS POWER POINT_podrobné zadání_představení fotoaparátu. pdf
IKT_MS POWER POINT_ukázka prezentace představení fotoaparátu. pdf
IKT_MS POWER POINT_podrobné zadání_OS WINDOWS XP. pdf
IKT_MS POWER POINT_podrobné zadání_OS WINDOWS  XP_příslušenství. pdf
IKT_MS POWER POINT_podrobné zadání_Mé zájmy.pdf
IKT_grafika_bitmapy_XnView_funkce. pdf 
IKT_grafika_základní pojmy z počítačové grafiky. pdf 
IKT_grafika_odstíny rgb a cmyk. pdf 
IKT_grafika_funkce programu Malování. pdf
IKT_grafika_fotografické funkce mobilního telefonu. pdf
IKT_grafika_digitální fotoaparát 01 konstrukce a parametry. pdf
IKT_grafika_digitální fotoaparát 02 vybrané funkce. pdf
IKT_grafika_digitální fotoaparát 03 režimy snímání. pdf
IKT_grafika_digitální fotoaparát 04 pravidla kompozice ve fotografii. pdf
IKT_grafika_úprava bitmapy_I. pdf
IKT_grafika_úprava bitmapy_I._tabulka hodnot. pdf
IKT_grafika_úprava bitmapy_II.
IKT_grafika_úprava bitmapy_II. fotografie_F1
IKT_grafika_úprava bitmapy_II. fotografie_F2
IKT_grafika_úprava bitmapy_II. fotografie_F3
IKT_grafika_úprava bitmapy_II. fotografie_F4
IKT_grafika_úprava bitmapy_II. fotografie_F5
IKT_grafika_úprava bitmapy_II. fotografie_F6
IKT_grafika_úprava bitmapy_II. fotografie_F7
IKT_Canon Speedlite 580 EX II návod na použití blesku v češtině
IKT_formát pdf_uživatelský manuál pro Adobe Acrobat 9.0. pdf
IKT_MS GROOVE 2007_metodika pro školy
IKT_MS ONE NOTE 2007_metodika pro školy
IKT_MS MOVIE MAKER 2_metodika pro školy
 
IKT v lesnictví - dotace
IKT v lesnictví - dotace otázky
IKT v lesnictví - odborné lesnické servery - prezentace
 
 Chemie
CH_otázky_I
CH_protolytické reakce, pH_otázky
CH_biopaliva a emise oxidu uhličitého. pdf
CH_seminární práce významní chemici - jména. pdf
CH_seminární práce významní chemici - návrh titulní strany. pdf
CH_I_Chemie_cvič_témata.pdf
CH_I_Chemie_cvič_protokol_vzor.doc
CH_I_Chemie_cvič_protokol_náležitosti.pdf
CH_I_Chemie_cvič_laboratorní řád .pdf
CH_I_Chemie_cvič_laboratorní pomůcky.pdf
CH_II_Chemie_cvič_témata.pdf 
CH_II_Chemie_cvič_vážení na mechanických vahách.pdf 
CH_II_Chemie_cvič_zjištění_údajů_z_bezpečnostního_listu.pdf 
CH_II_Chemie_cvič_bezpečnostní_list_Morsuvin.pdf 
CH_II_Chemie_cvič_bezpečnostní_list_motorová_nafta.pdf 
CH_II_Chemie_cvič_bezpečnostní_list_HCl.pdf 
CH_II_Chemie_cvič_toxicita látek.pdf 
CH_II_Chemie_cvič_varovná_symbolika_u_chemických_látek.pdf
CH_III_Chemie_cvič_témata.pdf
CH_III_Chemie_cvič_pyknometr.pdf
CH_III_Chemie_cvič_plynový kahan.pdf
CH_III_Chemie_cvič_obecné vlastnosti plynů.pdf
CH_III_Chemie_cvič_příprava vybraných plynů.pdf
CH_III_Chemie_cvič_vlastnosti vybraných plynů.pdf
CH_IV_Chemie_cvič_témata.pdf
CH_IV_Chemie_cvič_příprava nasyceného roztoku.pdf
CH_IV_Chemie_cvič_krystalizace látky.pdf 
CH_IV_Chemie_cvič_sublimace.pdf 
CH_IV_Chemie_cvič_osmotické jevy.pdf 
CH_V_Chemie_cvič_témata.pdf
CH_V_Chemie_cvič_základy chemického názvosloví.pdf 
CH_V_Chemie_cvič_oxidy.pdf 
CH_V_Chemie_cvič_hydroxidy.pdf 
CH_V_Chemie_cvič_bezkyslíkaté kyseliny.pdf
CH_V_Chemie_cvič_kyslíkaté kyseliny.pdf 
CH_V_Chemie_cvič_soli bezkyslíkatých kyselin.pdf 
CH_V_Chemie_cvič_soli kyslíkatých kyselin. pdf 
CH_VI_Chemie_cvič_témata.pdf
CH_VI_Chemie_chemikova zahrádka.pdf 
CH_VI_Chemie_pH vybraných látek.pdf
CH_VI_Chemie_tabulka pH.pdf
CH_VII_Chemie_cvič_témata.pdf
CH_VII_Chemie_cvič_exkurzní zpráva.pdf
CH_VII_Chemie_cvič_pitná voda.pdf
CH_VII_Chemie_cvič_Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství.pdf
CH_VIII_Chemie_cvič_Chemismus lesních ekosystémů
 
 Technologie
TEH BOZP_lanová dopravní zařízení
TEH lana pro lanová dopravní zařízení
TEH pneumatiky NOKIAN pro lesní hospodářství
TEH Timberjack 1070 D - fotodokumentace harvestoru
TEH otázky technologie_1. ročník Lesní mechanizátor_Obnova lesa
 
TEH 001 Výchova porostů - úvod
TEH 002 Výchova porostů - obecné principy I
TEH 003 Výchova porostů - obecné principy II
TEH 004 Výchova porostů - rozčleňování porostů
TEH 005 Výchova porostů - intenzita a intervaly výchovy
TEH 006 Výchova porostů - vyvětvování I
TEH 007 Výchova porostů - vyvětvování II
TEH Výchova porostů - otázky
 
TEH Lesní semenářství
TEH_Lesní semenářství - zápis z exkurze do semenářského závodu LČR s. p.
TEH Školkařství - část I.
TEH Školkařství - část II.
TEH Školkařství - část III.
TEH půdy v lesních školkách
TEH pěstování řízkovanců dubu a buku 
TEH LČR - požadavky na sadební materiál
TEH intenzivní technologie pěstovaní krytokořenného sadebního materiálu
TEH kořenový systém - základ stromu
TEH kořenový systém vegetativně množených dřevin
TEH defomace kořenového systému u sadebního materiálu 
TEH pokyny pro pěstování sadebního materiálu borovice lesní 
TEH testy biologické vhodnosti obalů na krytokořenné sazenice 
TEH Standard semenáčků, sazenic a poloodrostků - LČR s. p.
 
TEH Obnova lesa I - přirozená a umělá obnova
TEH Obnova lesa II - hospodářské způsoby obnovy lesa
 
TEH Ochrana lesa proti škodám zvěří a hlodavci
TEH Ochrana lesa - chemické přípravky v ochraně lesa
 
TEH_Křovinořezy
 
TEH Těžba dříví - základní názvosloví
TEH Těžba dříví - pomůcky pro těžbu dříví
TEH Těžba dříví - ruční dřevorubecké nářadí
TEH Těžba dříví - rozdělení a konstrukce JMP
TEH Těžba dříví - JMP STIHL - prezentace pro školy 2007
TEH Těžba dříví - motorová část JMP I
TEH Těžba dříví - motorová část JMP II
TEH Těžba dříví - motorová část JMP III
TEH Těžba dříví - motorová část - princip dvoudobého motoru
TEH Těžba dříví - motorová část JMP - srovnání dvoudobého a čtyřdobého motoru
TEH Těžba dříví - motorová část JMP - karburátor - obrázky
TEH Těžba dříví - motorová část JMP - systém AUTO TUNE
TEH Těžba dříví - motorová část JMP - dvoudobý motor - video 
TEH Těžba dříví - motorová část JMP - čtyřdobý motor - video
TEH Těžba dříví - motorová část JMP - spojka a brzda řetězu
TEH Těžba dříví - motorová část JMP - funkce brzdy řetězu
TEH Těžba dříví - motorová část JMP - OTÁZKY
TEH Těžba dříví - řezací část JMP I
TEH Těžba dříví - řezací část JMP II
TEH Těžba dříví - řezací část JMP - obrázky
TEH Těžba dříví - řezací část JMP - OTÁZKY
 
TEH Těžba dříví - postup kácení normálního stromu
TEH_ těžba dříví - zvláštní případy kácení + kácení dřevin mimo les
 
TEH_Těžba dříví - těžební metody 01 - organizace práce
TEH_Těžba dříví - těžební metody 02 - komplexní čety
TEH_Těžba dříví - těžební metody 03 - stromová metoda
TEH_Těžba dříví - těžební metody 04 - kmenová metoda
TEH_Těžba dříví - těžební metody 05 - sortimentní metoda
TEH_Těžba dříví - těžební metody 06 - metoda výřezů standardních délek
TEH_Těžba dříví - těžební metody - OTÁZKY
 
TEH BOZP při práci s motorovou pilou - nařízení vlády 28/2002 Sb.
TEH BOZP při práci s motorovou pilou - aktivní prvky bezpečnosti JMP
TEH_BOZP při práci s motorovou pilou I
TEH_BOZP při práci s motorovou pilou II
TEH_BOZP při práci s motorovou pilou III
TEH_BOZP při práci s motorovou pilou IV
TEH_BOZP při práci s motorovou pilou V
TEH_BOZP při práci s motorovou pilou VI
TEH Těžba dříví - těžební technologická karta - vzor
 
TEH_Těžba dříví - 001_sortimentace - názvosloví
TEH_Těžba dříví - 002_sortimentace - měření délek
TEH_Těžba dříví - 003_sortimentace - měření tlouštěk
TEH_Těžba dříví - sortimentace - 001 - 003_názvosloví, měření délek a tlouštěk - OTÁZKY
TEH_Těžba dříví - 004_sortimentace - zjišťování objemu jednotlivě
TEH_Těžba dříví - 005_sortimentace - zjišťování objemu hromadně
TEH_Těžba dříví - 006_sortimentace - zjišťování objemu skupinově a podle hmotnosti
TEH_Těžba dříví - sortimentace - 004 - 006_zjišťování objemu dříví - OTÁZKY
TEH_Těžba dříví - 007_sortimentace - značení dříví
 
TEH Těžba dříví - sortimentace - pravidla měření a sortimentace dříví
TEH Těžba dříví - sortimentace surového dříví - prezentace
TEH Těžba dříví - sortimentace - tabulka objemu tyček a tyčí 
 
TEH_Těžba dříví - vady dříví - SUKY a TRHLINY
TEH_Těžba dříví - vady dříví - VADY RUSTU
TEH_Těžba dříví - vady dříví - SUKY - fotografie
TEH_Těžba dříví - vady dříví - TRHLINY - fotografie
TEH_Těžba dříví - vady dříví - VADY RUSTU - fotografie
TEH_Těžba dříví - vady dříví - POŠKOZENÍ HOUBAMI - fotografie
TEH_Těžba dříví - vady dříví - POŠKOZENÍ HMYZEM - fotografie
TEH_Těžba dříví - vady dříví - OSTATNÍ VADY - fotografie
 
TEH_Soustřeďování dříví_historie
TEH_Soustřeďování dříví_názvosloví
TEH_Soustřeďování dříví_terénní typy
TEH_Soustřeďování dříví_gravitace a lidská síla
TEH_Soustřeďování dříví_koně
TEH_Soustřeďování dříví_traktory
TEH_Soustřeďování dříví_vyvážecí traktory
TEH_Soustřeďování dříví_lanovky
TEH_Soustřeďování dříví_kombinace prostředků
 
Dějepis
DEJ_001_Úvod do dějepisu
DEJ_002_1_Pravěk - úvod
DEJ_002_2_Pravěk - starší doba kamenná (paleolit)
DEJ_002_3_Pravěk - střední doba kamenná (mezolit)
DEJ_002_4_Pravěk - mladší a pozdní doba kamenná (neolit a eneolit)
DEJ_002_5_Pravěk - doba bronzová
DEJ_002_6_Pravěk - doba železná
DEJ_003_1_Starověk - úvod
DEJ_003_2_Starověk - starověká Mezopotámie
DEJ_003_3_Starověk - starověká Syropalestina
DEJ_003_4_Starověk - starověký Egypt
DEJ_003_5_Starověk - starověké Řecko
DEJ_003_6_Starověk - starověký Řím
DEJ_004_1_Středověk - Byzantská říše
 
 Občanská nauka
OBN_001_Člověk a jeho místo ve vesmíru
OBN_002_1_Člověk jako osobnost I - vývojová psychologie
OBN_002_1_Člověk jako osobnost I - vývojová psychologie - ZKRÁCENÁ VERZE
OBN_002_2_Člověk jako osobnost II - lidská psychika_full version
OBN_002_3_Člověk jako osobnost_TEMPERAMENT, CHARAKTER a STAVY VĚDOMÍ
OBN_002_4_Člověk jako osobnost_VNÍMÁNÍ, PŘEDSTAVY, MYŠLENÍ, ŘEČ
OBN_002_5_Člověk jako osobnost_PAMĚŤ, UČENÍ, STRES, FRUSTRACE
OBN_003_1_Člověk a společnost_ETIKA, MORÁLKA, PRÁVO
OBN_003_2_Člověk a společnost_KOMUNIKACE
OBN_Politický systém ČR I. - politika 
OBN_Politický systém ČR IIa. - politologie 
OBN_Politický systém ČR IIb. - politické ideologie I
OBN_Politický systém ČR IIc. - politické ideologie II
OBN_Politický systém ČR IId. - demokracie
OBN_Politický systém ČR IIIa. - politické strany I
OBN_Politický systém ČR IIIb. - politické strany II
OBN_Politický systém ČR IV. - stát 
OBN_Politický systém ČR IVa. - sociální stát
OBN_Politický systém ČR IVb. - česká státnost
OBN_Politický systém ČR IVc. - národ, národnost, vlastenectví
OBN_Politický systém ČR IVd. - státní symboly ČR
OBN_Politický systém ČR IVe. - ostatní symboly ČR
OBN_Politický systém ČR IVf. - státní občanství
OBN_Politický systém ČR Va. - Ústava ČR I
OBN_Politický systém ČR Vb. - Ústava ČR II
OBN_Politický systém ČR Vc. - lidská práva
OBN_Politický systém ČR VI. - volby a volební systémy 
 
OBN_001_Filozofie_Co je filozofie + filozofie a mýtus
OBN_002_Filozofie_Hlavní disciplíny filozofie
OBN_003_Filozofie_Předřecká východní filozofie - Indie
OBN_004_Filozofie_Předřecká východní filozofie - Čína
OBN_005_Filozofie_Předřecká východní filozofie - Egypt, Mezopotámie
OBN_006_Filozofie_Antická filozofie - presokratici
OBN_007_Filozofie_Antická filozofie - Sokrates
OBN_008_Filozofie_Antická filozofie - Platón
OBN_009_Filozofie_Antická filozofie - Aristoteles
OBN_010_Filozofie_Helénisticko-římská filozofie
OBN_011_Filozofie_Středověká filozofie
 
 
 
OBN_015_Náboženství_Judaismus
OBN_016_Náboženství_Křesťanství
OBN_017_Náboženství_Islám
 
OBN_Sociologie - otázky I
OBN_Sociologie - otázky II
 
OBN_Vývoj Státu Izrael 
OBN_Historie Státu Izrael 1948-2010 
OBN_Stát Izrael - klíčové osobnosti a okamžiky 
 
OBN_Systémové myšlení - prezentace
OBN_Systémové myšlení - otázky
OBN_Globalizace s důrazem na globalizaci ekonomickou
OBN_Globalizace_otázky
OBN_Trvale udržitelný rozvoj_výklad_otázky
OBN_Seminární práce_Ekologická stopa
OBN_Kvalita života a lidský rozvoj - prezentace, otázky
OBN_Certifikace lesů - prezentace, otázky
OBN_Klimatická změna - prezentace, otázky
OBN_Právo životního prostředí v EU - prezentace, otázky
OBN_Odpady_Zákon o odpadech - prezentace, otázky
OBN_Ochrana přírody v ČR - prezentace, otázky
OBN_Biodiverzita a invazní druhy - prezentace
OBN_Geneticky modifikované organismy - prezentace
OBN_Stav životního prostředí v ČR - prezentace, otázky
 
 Ekonomika
EKON_001_základní pojmy
EKON_002_003_ekonomické systémy + historie ekonomických teorií
EKON_004_potřeby_vzácnost_čas
EKON_005_výroba_výrobní faktory
EKON_006_rozdělování_přerozdělování_směna_spotřeba
EKON_007_zboží a peníze
EKON_008_zákony trhu_nabídka + poptávka
EKON_009_interakce nabídky a poptávky + konkurence + selhání trhu
EKON_010_ekonomika a neziskový sektor
EKON_011_HNP_HDP + šedá ekonomika + černá ekonomika
EKON_012_ekonomická rovnováha + ekonomický cyklus + ekonomický růst
EKON_013_ceny a inflace
EKON_014_nezaměstnanost
EKON_015_světové trhy a mezinárodní obchod
EKON_016_EU - historie, současnost, instituce
EKON_017_subjekty národního hospodářství
EKON_018_živnosti
EKON_019_obchodní korporace
EKON_020_společnost s ručením omezeným
EKON_021_akciová společnost
EKON_022_veřejná obchodní společnost
EKON_023_komanditní společnost
EKON_024_družstva
EKON_022-024_OTÁZKY
EKON_025_státní podnik
EKON_026_majetková a kapitálová výstavba podniku
EKON_027_zásobování a logistika
EKON_028_výroba, jakost a inovace
EKON_029_marketing - historický vývoj
EKON_030_marketing - segmentace trhu, strategické plánování, BCG analýza, marketingový mix
EKON_031_financování firmy
EKON_032_personalistika
EKON_personalistika_doplňkový text - diskriminace v zaměstnání a obrana proti ní
EKON_033_management
EKON_034_daňový systém
EKON_035_sociální a zdravotní pojištění
EKON_036_bankovnictví
EKON_037_pojišťovnictví
EKON_038_celnictví
EKON_039_finanční trhy
EKON_040_hospodářská politika státu