Jdi na obsah Jdi na menu

Evropská certifikace pro práci s motorovou pilou

25. 6. 2018

Evropská certifikace pro práci s motorovou pilou u ČLA Trutnov a LČR s. p.

Lesy ČR s. p. společně s ČLA Trutnov usilují už řadu měsíců o zavedení evropského certifikátu pro práci s motorovou pilou (ECC) v podmínkách ČR a to pod zastřešující německou organizací Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF).  Proces certifikace LZ Konopiště a ČLA Trutnov – střediska Svoboda nad Úpou byl završen v první polovině dubna 2018, kdy proběhl audit obou pracovišť za účasti  pana Toma Emba – předsedy výkonné rady, EFESC – European Forest and Environmental Skills Council, představitelů KWF a jednatele firmy STIHL Česká republika pana Jiřího Rumplíka. 

Výsledek posuzování společné připravenosti snad nejlépe charakterizuje následující pasáž z auditní zprávy: …“ The LESYCR assessment centre in Konopiste as well as the regional forest  training centre in Svoboda nad Upou are having excellently trained and experienced staff at their disposition. They are equipped with the latest technical and didactical means.” ...

 

Již v srpnu 2017 absolvovalo zkoušku ECC v modulech stupně obtížnosti  1 až 4 šest zkušených THP zaměstnanců a dřevařů LČR a stejně tak dva zkušení odborníci ČLA – Ing. Jirmann a J. Pršala. Naši kolegové tak prokázali kompetenci pro vedení vzdělávacího centra podle pravidel ECC a Evropského standardu v České republice a organizování přípravných kurzů pro umožnění účasti v procesu ECC.


 
Tento první krok byl nezbytný k založení českého zkušebního centra pod Německou národní agenturou, kterou zastupuje právě KWF. Motivací vybudovat v České republice na Lesním závodě Konopiště takové zkušební centrum je do budoucna zajistit trvale vysoce kvalifikované pracovní síly, seznámit těžaře s novými trendy v oblasti technik kácení, které povedou ke zvýšení bezpečnosti práce v této oblasti. Bezpečně ovládnout všechny potřebné dřevorubecké techniky  je velmi důležité již v průběhu komplexního výcviku před samotnou zkouškou ve výcvikovém středisku ČLA Trutnov ve Svobodě nad Úpou.

 

Dalším velmi podstatným faktorem je navázání dlouhodobé spolupráce s firmou Andreas STIHL. Firma velice ochotně poskytla pro účely výcviku, ale i samotných zkoušek veškeré dřevorubecké vybavení včetně nejmodernějšího standardu  motorových pil. Uchazeči budou jak v průběhu celého výcviku, tak i zkoušky, pracovat jen s tím nejmodernějším vybavením, odpovídajícím nejpřísnějším nárokům na hygienu a BOZP.