Jdi na obsah Jdi na menu

Návštěva z provincie Bac Kan

3. 12. 2019

Dnes odpoledne navštívila naši školu delegace z vietnamské provincie Bac Kan, společně s hejtmanem Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. Převážně venkovský region Bac Kan leží na severovýchodě Vietnamu, plochou je nepatrně rozsáhlejší než Královéhradecký kraj, ovšem s výrazně menší  populací, čítající cca 300 000 obyvatel (nejméně ze všech regionů stomilionové země).  Hornatý terén stoupající až k 1600 m. n. m. pokrývají z 95% tropické lesy a tak se tamní ekonomika zaměřuje především na těžbu a zpracování dřeva. 

 

A právě kvůli lesnictví vietnamská delegace v čele s místopředsedkyní tamějšího lidového výboru zavítala do Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem České lesnické akademie Trutnov.

 

Setkání se skupinou zvídavých hostů jsem vzal také jako impuls, dovědět se více o zemi, jejíž obyvatelé a jejich potomci jsou již od roku 1956 trvalou součástí české společnosti - celkem bez problémů integrovanou, i když stále velmi uzavřenou a pro běžného našince neznámou komunitou.  
Census z roku 2011 uvádí 29 660 osob, které se přihlásily k vietnamské národnosti a ta tak byla oficiálně 6. nejpočetnější v ČR. Pokud jde o reálná čísla z roku 2017, pobývá u nás legálně  více než 60 000 občanů vietnamské národnosti. Více např. David Němec: Demografické chování vietnamské populace v České republice.

 

Vietnamská socialistická republika (Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam) je stát s politickým systémem vlády jedné strany. Vedoucí úlohu ve státě a společnosti má podle Ústavy Komunistická strana Vietnamu (KSV).  Jiné politické strany v zemi oficiálně neexistují.

 

Vietnam je vzorovým příkladem přeměny jedné z nejchudších zemí na světě na ekonomiku v kategorii zemí se středním příjmem. Zatímco na začátku 80. let před zahájením ekonomický reforem „Doi Moi“ byl průměrný příjem na hlavu ve Vietnamu okolo 100 USD, dnes již přesáhl 2500 USD. Podíl lidí žijících v extrémní chudobě klesl z více než 50 procent na počátku roku 1990 na současná 3 %. Přestože Vietnam dosáhl úrovně středně příjmových zemí a řada zahraničních donorů ze země odchází, celková úroveň rozvoje země je stále poměrně nízká  - podle Human Development Index se Vietnam nachází na 116. místě (ČR 27. místo).

 


Vietnam se od r. 1986 postupně transformuje z centrálně plánovaného hospodářství k socialisticky orientované tržní ekonomice. Industrializace postupuje, a přestože zemědělství ještě dnes zaměstnává 40% populace, vedoucím sektorem hospodářství jsou služby (43 % HDP), následuje průmysl a stavebnictví (38 %) a zemědělství (18 %).  Od roku 2000 rostl HDP v průměru 6,5% ročně, v uplynulých 3 letech se ekonomika stabilizovala s ročními přírůstky HDP nad 6,5%, inflace se zmírnila na 2-4 % ročně, země vykazuje obchodní přebytky a má stabilní měnu. Země s více než 95 mil. obyvateli, roční HDP na obyvatele dosáhl v roce 2018 2500 USD. 

 

Rychlost průměrného růstu HDP na hlavu činí z Vietnamu druhou nejrychleji se rozvíjející zemi na světě hned za Čínou. Vietnam má ambice stát se v horizontu dvaceti let vyspělou průmyslovou zemí. Na světové ekonomice se Vietnam podílí 0,28% (podíl ČR na světovém HDP je 0,27%). 

40% obyvatelstva Vietnamu je mladších než 25 let (u nás 26%)

 

Více na businessinfo.cz 

 

Náhledy fotografií ze složky ČLA Trutnov - delegace z Vietnamu 2019 12