Jdi na obsah Jdi na menu

Peníze takřka na dosah

21. 3. 2013

Dne 20. 3. se za mého předsednictví sešla v Hradci Králové hodnotící komise krajských dotačních programů v oblasti vzdělávání a primární prevence, aby rozhodla o rozdělení cca 1 400 000 Kč žadatelům z řad škol a dalších institucí vyvíjejících činnost ve zmíněných oblastech.

Ze 153 projektů bylo doporučeno podpořit 92 – mezi nimi i oba projekty podané ČLA Trutnov (pořízení hudebních nástrojů pro Klub trubačů a celoroční projekt primární prevence sociálně patologických jevů na DM). Závěry komise musí ještě potvrdit rada a zastupitelstvo KHK.

I když se nejedná o zásadní částky, jsou krajské dotační programy díky své relativní jednoduchosti příležitostí pro aktivní zaměstnance (v tomto případě se jednalo o kolegy vychovatele) jak škole a především žákům přilepšit.