Jdi na obsah Jdi na menu

Rekonstrukce dalšího úseku silnice III/2961

24. 10. 2014

Přehlédnout nebývalý stavební ruch na našich silnicích nelze. Stát i kraje nyní rekonstruují pozemní komunikace tempem v našem polistopadovém vývoji nevídaným. 

Důsledek letité neschopnosti a nechuti nepříznivý stav řešit způsobuje samozřejmě mnoho komplikací. Na cesty je třeba vyrážet s dostatečným předstihem a řidiči hromadné dopravy sotva dovezou pasažéry do cíle včas.
 
Je to ale hlavně veliký úspěch (bez ohledu na to, jak ho občané v příštích krajských či parlamentních volbách ocení) – snad jsme si zase jednou vybrali politickou reprezentaci, která většinově chápe, že je třeba konečně splatit letitý dluh v péči o komunikace, podojit evropské fondy pokud možno do posledního eura a ta využít účelně, bez neadekvátních nákladů, „malých domů“ a jiných nešvarů, ze kterých už se všem rozumným lidem delší dobu zvedá žaludek.
 
I Královéhradecký kraj se s trochou nadsázky stal jedním velkým staveništěm. Krajská samospráva odpovídá za stav silnic II. a III. třídy, kterých je na území našich pěti okresů celkem 3315 km. Aby bylo vůbec možné stanovit jednotný postup ve sledu plánovaných rekonstrukcí a realizace staveb se nestala nekontrolovaným prostorem pro vzájemné soupeření lokálních patriotů, přijalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2013 usnesení č. ZK/6/316/2013 a rozhodlo tak o kategorizaci silniční sítě ve svém majetku. Schválený materiál rozděluje silnice II. a III. třídy do 4 významových kategorií (A, B, C, D) a příslušnost k některé z nich předjímá i pořadí priorit v případě potřeby rekonstrukce.
 

vystrizek.jpg

 
 
 

Kategorie krajských silnic

 
 
Silnice III/2961, oprávněný zdroj nespokojenosti občanů i návštěvníků Janských Lázní patří až do kategorie C, takže její právě probíhající rekonstrukce, naplánovaná do 4 etap, je svého druhu nesamozřejmým faktem. Jistě, že svou roli hraje lokalita lázeňského místa, jak dokládá text důvodové zprávy, na základě které jsme na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 23. 6. 2014 přidělili na opravu úseku č. 2 zmíněné komunikace z ušetřených finančních částek u již dokončených stavebních akcí částku 8 480 000 Kč.
 
Citace z důvodové zprávy: „silnici do lázeňského města, která je ve velmi špatném stavu, doprava po ní je pro přijíždějící pacienty velmi obtěžující. Dlouhodobě je tato komunikace kritizována ze strany města Janské Lázně“
 
Od počátku října 2014 konečně pracuje zhotovitel, společnost STRABAG na úseku zhruba od výjezdu ze Svobody nad Úpou po odbočku k léčebně Vesna. Proběhli přípravné práce, odfrézování povrchu cesty, odkácení dřevin na jejím okraji, pracuje se na rozšíření tělesa cesty, rekonstrukci příčných propustů a podélného odvodnění a do poloviny prosince by měly být položeny nové živičné vrstvy. 
 
Rada kraje navíc 20. 10. 2014 svým schválením aktualizovala seznam podporovaných projektů, které se budou ucházet o evropskou dotaci ze 41. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Nově se mezi navrhovanými projekty objevilo šest dalších rekonstrukcí silnic třetích tříd i druhých tříd. Mezi nově zařazenými projekty je i pokračování rekonstrukce silnice dalšího úseku silnice III/2961. Pokud nevyjdou evropské peníze, mohly by být tyto projekty financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
 
Po nedávno dokončené kompletní opravě cca 11 km dlouhé silnice II/297 ze Svobody nad Úpou do Černého Dolu se tak Janské Lázně přibližují situaci obvyklé z civilizovaného světa, kde je nemyslitelné, že by malebnost lázeňského místa narušovala rozbitá silnice …
 
Pár fotek ze staveniště mezi 4. 10. a 7. 12. 2014.


A aby to nevyznělo zase příliš optimisticky, vkládám na závěr jednu ještě jednu fotografii ze staveniště. Stavební stroj blokující vchod do skladovací buňky - to je také realita naší země - bezmála sto let po vzniku Československa jsme zemí zlodějů :-((
 
Kradeš, kradem, krademe ...