Jdi na obsah Jdi na menu

Letní ekologická akademie Praha

29. 7. 2016

Zvonečník - ekologická platforma ČSSD a Masarykova demokratická akademie

 

 

Předsedovi platformy Zvonečník, Jiřímu Jaklovi, pak patří velký dík za přípravu tohoto podnětného setkání, které otevřelo stylové entrée v podobě degustace jedlých květů ...

 

Jedlé květy 001

 

Jedlé květy 002

 

 


V prostorách, kde minulý režim produkoval akademicky vzdělané kádry, nad ekologií a ochranou životního prostředí diskutovali z nejrůznějších úhlů například profesor Václav Bělohradský,

 

Václav Bělohradský

 

profesor Josef Fanta, vedoucí poradců předsedy vlády Vladimír Špidla,

 

Vladimír Špidla

 

bývalá místopředsedkyně senátu Alena Gajdůšková, senátoři prof. Jan Žaloudík,

 

Jan Žaloudík

 

Miroslav Nenutil a Ivana Cabrnochová,

 

Ivana Cabrnochová

 

náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana,

 

Vladimír Mana

 

místopředsedkyně ČSSD a náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová,

 

Lenka Teska Arnoštová

 

Petr Petržílek, Norbert Buchta, zástupci pražských organizací ČSSD - Vít Céza,

 

Vít Céza

 

nevládních organizací – Marta Kotecká,

 

Marta Kotecká

 

Jiří Koželouh, Daniel Vondrouš, Vojtěch Kotecký, členové platformy Zvonečník a další ...

 

 

 

 

Vystoupil jsem v bloku týkajícím se role krajských samospráv.

 

Robin Bohnisch, Jiří Franc

 

 

 

 

A o čem se také hovořilo?

 

Bělohradský - o roli NGO v dnešní společnosti

 

Böhnisch - o nekompatibilitě aktivistického stylu jednání v prostředí Poslanecké sněmovně PČR; o tom jak u nás málo rezonuje téma klimatické změny; o silných odborech ve významných firmách jako brzdě přechodu k sofistikovanější ekonomice; o významné úloze mnohých NGO jako odborných partnerů při tvorbě zákonů

 

Buchta - o tom, že k připomínkování aktuálně připravované podoby novely zákona o myslivosti nebylo připuštěno MŽP; o tom, že novela lesního zákona je nyní prakticky umrtvena 

 

Cabrnochová - o podpoře připravovaného zákona o zákazu chovu kožešinových zvířat; o aktivitách Prahy 10 v oblasti environmentálního vzdělávání dětí

 

Céza - o postech prací při revitalizaci vybraných veřejných prostranství Prahy 8

 

Gajdůšková - o tom, že pokud ekologicky zaměřené NGO usilují o zastoupení věci vstřícných zastupitelů, mají v ruce možnost tyto jedince chválit a i tím přispět k jejich znovuzvelení

 

Guth - o důrazu na kvalitu při tvorbě programu SZ

 

Kotecká - o aktivitách Zeleného kruhu

 

Kotecký - o problému, jakým "jazykem" by měli ekologové mluvit ke společnosti

 

Mana - o zotavení MŽP během minulých dvou let fungování vlivem funkční personální politiky s minimem chyb; o tom jak je nelehké vysvětlovat občanům proč je důležitá "příroda"

 

Petržílek - o přípravě ekologické části volebního programu ČSSD

 

Špidla - o tom, že každý problém je třeba začít řešit včas, pokud projekt ještě není moc daleko, což s sebou nese tendenci již nic neměnit, protože již bylo příliš mnoho investováno; o tom, že MŽP je opět MŽP; o tom, že "antifosilní" zákon by mohl být dotažen v tomto volebním období s tím, že cestu k němu srovnal se směřováním k zákonu o registrovaném partnerství, které trvalo tři volební období; o tom, že v politické praxi je třeba usilovat o hledání produktivních kompromisů (takových, které opozice po přístupu k moci prostě nezruší) a nespoléhat aktuální parlamentní aritmetiku, která umožní eventuální těsné prohlasování; o potřebě dostat podstatná témata do znění strategických dokumentů - v nich myšlenka přetrvá a může časem sílit

 

Vondrouš - o známkování ekologičnosti vlád jako v zásadě schematickém nástroji jež snadno uchopí média; o tom, že současné fungování Úřadu vlády ČR vytváří podmínky pro skutečně koncepční práci; o tom, že na kraje se dlouhodobě valí množství nových povinností a kraje by proto neměly podceňovat zapojení se do přípravy různých strategií

 

Žaloudík - o přeceňování důrazu na transparentnost - "že je flaška transparentní ještě neznamená, že se obsah dá pít"; o dlouhodobě nízké podpoře skutečných inovací (na příkladech ze zdravotnického výzkumu)