Jdi na obsah Jdi na menu

Socha sv. Šimona Kananejského

30. 9. 2021

Česká lesnická akademie Trutnov vyhlásila veřejnou sbírku k pořízení dřevěné sochy sv. Šimona Kananejského - patrona dřevorubců, která byla v souvislosti s 60. výročím lesnického školství ve Svobodě nad Úpou slavnostně odhalena v sobotu 18. 9. 2021 v 11:00 v areálu školy ve Svobodě nad Úpou. Povolená sbírka na zvláštní bankovní účet číslo 298 753 514 / 0300 zřízený u ČSOB a. s. běžela od 10. 6. do 30. 9. 2021.
 

Dárci, kteří darovali 1 000 Kč a více budou uvedeni na pamětní desce umístěné v blízkosti sochy, pochopitelně, pokud vyjádří souhlas. Všem bez rozdílu samozřejmě upřímně děkujeme.


 

Jen nemnoho povolání je po tisíciletí tak nedílně spojeno s tvrdou fyzickou prací a zdravotními riziky, jako práce dřevorubce. Kdo jiný by si tedy zasloužil svého patrona. Nejspolehlivějším patronem vlastního zdraví je v sekulárním pojetí pochopitelně náležitě vzdělaný těžař, obdařený přiměřenou opatrností a dostatkem praktických zkušeností. Ale i tací už nejednou utrpěli při práci v lese újmu. Neměli štěstí, řekne si dnes v takovém případě asi většina z nás. Naši předkové by pravděpodobně uvažovali také o chybějící přímluvě světce – patrona, přímluvce, mocného ochránce či „neviditelného společníka“ jak jej označuje Peter Brown v knize The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity. Chicago, 1981. 

 


Patronem dřevorubců a lesních dělníků je svatý Šimon Kananejský (také Šimon Horlivec, Šimon Zélota), Ježíšův učedník, jeden z dvanácti apoštolů (Lk 6,15; Sk 1,13), umučený v 1. stol. n. l. Působil společně s apoštolem Judou Tadeášem 13 let jako misionář v Sýrii, Mezopotámii a v Persii, kde nakonec oba společně podstoupili mučednickou smrt. Podle jedné z tradic byla s jeho martyriem spojena pila, kterou byl rozřezán. Apoštol Šimon Kananejský bývá znázorňován také s kopím, kyjem, mečem nebo sekyrou, někdy má u sebe kříž a často i knihu. Jeho svátek se slaví 28. 10. Relikviáře s údajnými ostatky sv. Šimona a Judy najdeme např. v chrámu sv. Petra v Římě a v kostele sv. Ondřeje v Kolíně nad Rýnem.

 

 

Svátek sv. Šimona a Judy byl podle četných pranostik považován za počátek zimy. Např.:

„Na svatého Šimona a Judy spadne zima z půdy. Nebude-li moci, přijde na Vše svaté v noci. A nebude-li ještě moci, přiveze ji svatý Martin na bílém koni.“
„Od Šimona a Judy paste, pasáci, všady, ať je řepa nebo zelí, má být všechno poklizený.“
„Stane se chudý, kdo čeká se setbou Šimona a Judy.“
„Na svatého Šimona a Judy přines kožich z půdy, a na svatou Barboru vohrň límec nahoru.“
„Na Šimona a Judy zima spadne z půdy, až po svatém Vojtěchu zase bude ejchuchu.“

 

 

Dubový výřez pro budoucí sochu o délce 5 m a průměru 75 cm byl vytěžen v březnu 2018. Šlo o zcela legální těžbu nakloněného stromu, který ohrožoval rodinný dům žadatele o jeho pokácení. Zhotovení sochy jsme zadali panu Bc. Martinu Kučerovi z Nového Bydžova, jenž se, jak ukazují první reakce, zadání zhostil nadmíru zdařile. Socha o výšce 2,7 m na podstavci z jemnozrnného kocbeřského pískovec se líbí!

 

Je třeba také poděkovat panu Janu Kulhánkovi a všem zaměstnancům České lesnické akademie Trutnov, kteří jakoukoliv měrou pomohli při přípravě instalace sochy.