Jdi na obsah Jdi na menu

Zase budeme volit!?

5. 10. 2014

„Síla demokracie nespočívá v tom, že by vybírala ty nejlepší k vládě, nýbrž že každou vládu lze běžnými prostředky (volbami) odvolat“.

Karl Raimund Popper (1902-1994) – dílo Otevřená společnost a její nepřátelé. 

Filosof, původem Rakušan (tatínek z Roudnice nad Labem, dědeček z Kolína), který provedl detailní rozbor totalitních praktik fašizmu a komunizmu a byl zastáncem otevřené, demokratické společnosti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Předvolební panoptikum pod Černou horou
 

Možná také patříte k těm, kteří nad plachtou hlasovacího lístku pro blížící se volby do zastupitelstva Janských Lázní nevěřícně kroutí hlavou, a střídají smích s potlačovanou nevolností. Kolik „osobností“ odhodlaných řídit naše město se nám letos urodilo. Nedalo mi to a spočítal jsem si je  - kandidátů je 85, což představuje přes 11 % obyvatel včetně kojenců (před čtyřmi lety jich bylo „jen“ 77).  Pokud by šlo jen o „mrtvá“ čísla, vše v pořádku.

Za každým je však náš bližní, o němž také naštěstí občas leccos víme. Proto oceňuji, že některá seskupení přece jen odolala pokušení a nedoplnila kandidátku do maximálního počtu nejrůznějšími existencemi, které si sice se svým životem rady nevědí, naše by však chtěli ovlivňovat – svatá prostoto! 

Toto novum místní kandidátské nabídky doplňují, řekl bych standardně, ti kteří ve městě dlouhodobě nežijí, ale mají zde trvalý pobyt, ti, jenž v současném zastupitelstvu prokázali svou myšlenkovou impotenci, a samozřejmě nelze opomenout takticky rozmístěné příslušníky rozvětvených rodin, kteří dobře tuší, že z města se dá za určitých okolností něco trhnout (i kdyby to mělo nakonec mělo být jen dřevo z vyřezaných náletů :-)). 

Dlužno dodat, že vzhledem k trvale klesající populaci Janských Lázní jsou jejich šance nemalé. Tak příbuzní současného starosty figurují v různých volebních stranách v počtech zdaleka největších a členové rodin místostarostů jim zdatně sekundují (dohromady mají tito 13 % ze všech kandidujících).

Nabídka je tedy přepestrá, ale vybrat patnáctku použitelných lidí nedokážu. Přesto k volbám, jako ostatně vždy, samozřejmě půjdu. Už proto, že snaha vyrazit z města co se dá je u některých příliš okatá na to, abych nad tím jen mávl rukou. 

Že se nejedná o nějaké nepraktické snílky, kteří by neovládali kupecké počty, je jasné neboť, jak praví odpověď na žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., kterou mi pod číslem jednacím  T/1662/2014 doručil Městský úřad Janské Lázně, 

celková výše mzdových prostředků vyplacených starostovi Města Janské Lázně od 10. 11. 2010 do 31. 8. 2014 činila 1. 774. 821 Kč

celková výše mzdových prostředků vyplacených 1. místostarostovi Města Janské Lázně od 1. 12. 2010 do 31. 8. 2014 činila 341. 735 Kč

celková výše mzdových prostředků vyplacených 2. místostarostovi Města Janské Lázně od 1. 12. 2010 do 31. 8. 2014 činila 341. 735 Kč

 

Kdosi si myslí, že svou neúčastí něco řeší, nemá pravdu.

Udělejte si čtvrthodinku a přijďte volit!

 

pozn.

Postup přepočtu hlasů na mandáty v MS EXCEL