Jdi na obsah Jdi na menu

Srbsko - školství - obec Kruščica a Češko Selo 2014 09

V Kruščici, obci s necelou tisícovkou obyvatel, spadající pod opštinu Bela Crkva žije česká menšina v počtu cca 200 osob. Jde o místo, které se už více než deset let těší podpoře Královéhradeckého kraje (např. povedené hřiště s umělou trávou, které je široko daleko jediným svého druhu) a ani tentokrát nepřijela krajská návštěva s prázdnou – základní škole bylo darováno mnoho užitečných učebních pomůcek.

Tato škola (nesoucí opět jméno místního hrdiny Sava Muncana) je místem, kde se poměrně silně asimilovaná česká menšina snaží o oživení mateřštiny svých předků. Původně čistě česká škola byla uzavřena v roce 1964 a teprve od školního roku 2011/2012 si mohou žáci první třídy vybrat volitelný předmět Český jazyk s prvky národní kultury, který byl oficiálně zařazen do srbského vzdělávacího systému. Historie českého školství v této oblasti počíná rokem 1850, kdy byla v obci Češko Selo (kdysi přes dvě stě, dnes jen 36 obyvatel), tedy sídle s nejvyšším percentuálním zastoupením příslušníků české menšiny v Srbsku, založena první státní česká škola. Nyní je v rekonstruované školské budově malé muzeum venkovského života. 


Dnes se na Krajanském vzdělávacím programu na podporu lektorátů a výuky českého jazyka a literatury se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky společně s příspěvkovou organizací Dům zahraničních služeb a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Výstupem programu jsou zejména stipendijní studijní pobyty, kurzy českého jazyka pro krajany, kurzy metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit, vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám a vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce. 


Od roku 2000 jsou do oblasti srbského Banátu pravidelně posíláni čeští učitelé. Tato výuka dosud probíhala pouze jako zájmová činnost. V současné době se znovu podařilo prosadit výuku češtiny v rámci základního školství, přičemž i nadále probíhá zájmová výuka s českým učitelem. 
 
Zdroj: http://is.muni.cz/th/350534/ff_b/ceska_mensina.pdf