Jdi na obsah Jdi na menu

Slovinsko - škola Gymnázium Antonia Sema v Piranu 2017 09

Ginnasio Antonio Sema Pirano

 


Jde o čtyřletou střední školu pro žáky ve věku 15-18 let připravující se na další studium (všeobecná maturita). Škola (založena 1945) má průměrně pouze 40 žáků ve 4 třídách (celkově navštěvuji italskojazyčné školy ve Slovinsku cca 1000 žáků od 1 do 18 let věku).
Odlišnosti: výuka probíhá v italštině (obvykle rodný jazyk žáků), slovinský jazyk je jazykem prostředí, ve kterém žáci žijí. Upraven obsah výuky dějepisu a zeměpisu s ohledem na témata týkající se Itálie. Mají více hodin jazyků na úkor ostatních předmětů.
Vzhledem k malému počtu žáků (10 žáků ve třídě) škola umožňuje individuální přístup ke každému – nadaným i žákům se specifickými výukovými potřebami. Ve škole nejsou jen Italové, ale i žáci jiných národností: Rusové, Ukrajinci, národnosti z bývalých jugosl. republik.
Žáky přijímají ke studiu na základě jejich zájmu, pouze při převisu zájemců by zohlednili výsledky testů z 9. ročníku ZŠ.
Žáci povinně maturují z italštiny, matematiky a angličtiny, 2 předměty si volí ze: slovinštiny, dějepisu, chemie, biologie, fyziky, sociologie, zeměpisu a francouzštiny.
Škola má 21 zaměstnanců, někteří mají jen částečný úvazek.

 

 

Více o slovinském školství ...