Jdi na obsah Jdi na menu

Španělsko - škola IES Torre del Rei Orpesa del Mar

IES Torre del Rei Orpesa del Mar

 

 

 • škola s 288 žáky; 34 učitelů, 3 asistenti a 1 psychopedagog
 • jde o školu poskytující 2. stupeň základního vzdělávání a střední, „bakalářské“ vzdělání (cca 50% žáků)
 • škola byla narychlo dostavěna před 8 lety z důvodu značného nárůstu počtu obyvatel (rok 2000 = 3700 obyvatel, rok 2014 = 9600 obyvatel), jinak kapacita ubytování v sezóně cca 100 000
 • pokles míry bezpečnosti ve městě
 • aktuálně v důsledku hospodářské krize došlo k odlivu obyvatelstva a s tím i k poklesu počtu žáků
 • ve škole velké množství cizinců (imigranti z Afriky a Latinské Ameriky … problémy s jejich nízkou úrovní vzdělání)
 • ve třídách k vidění kvalitní učebnice
 • problémy s chováním žáků – žák s nekázní může být na 5 dnů vykázán domů a pak se znovu vrací. Ředitelé si takové žáky opakovaně vzájemně posílají ze školy do jiné
 • škola končí ve 14-15 hod., žáci se chodí najíst domů
 • učitelé jsou v červenci ve škole, ale jinak během roku spousta svátků - např. Velikonoce =  10 dnů volna
 • zmíněny problémy s kyberšikanou
 • ten, kdo propadne ze dvou předmětů, stále ještě pokračuje ve studiu dál 
 • každý nakonec nějaký stupeň studia dokončí, ale moc toho neumí a práce není