Jdi na obsah Jdi na menu

Okáč zední - Chroustkov 2009 08

Okáč zední je dosud dosti hojným motýlem, který doprovází vnitřní území mnoha obcí (především v nižších polohách). Jedná se o poměrně nenápadný druh, který příliš nezaujme velikostí ani zbarvením, navíc létá poměrně prudce. Upozorňují na sebe nejčastěji samci, kteří trpělivě vyčkávají samičky na exponovaných místech - kamenech a osluněných zídkách.

Typickými stanovišti motýla jsou zídky, ploty, polní cesty či hřbitovy. Na těchto převážně výslunných, někdy až extrémně vysýchavých lokalitách jsou jeho živnými rostlinami běžné druhy trav.

Během letošního srpna jsem druh zaznamenal v intravilánu Chroustkova, Chlístovic a Vernýřova. Zde jsou mikrolokalitami dosud vitálních populací rulové zdi a zídky s řídkým bylinným porostem.

Tyto drobné stavby, jejichž velikost možná poněkud zastírá jejich význam - vymezování hranic vlastnictví, je třeba zachovat. Z hlediska udržení druhového bohatství jsou i taková místa historickým svědectvím schopnosti člověka - hospodáře uspokojivě vybalancovat zájmy lidského společenství s nároky volně žijících druhů.

Stavební materiál místního původu získávaný našimi předky v drobných lomech je spolehlivou zárukou organického zakomponování stavby do intravilánu i krajině. Z hlediska motýla i estetického účinku je tedy nežádoucí likvidace zídek a jejich nahrazení jiným typem oplocení.