Jdi na obsah Jdi na menu

Chroustkov a okolí - jarní botanické zajímavosti 2009 05

Mezi místa, která v krajině postupně mizí patří především stanoviště z pomyslných protipólů vymezených vodním režimem lokalit - jsou to stepní a lesostepní společenstva a naproti tomu různé typy mokřadů. V nejbližším okolí Chroustkova ještě stále přežívají na izolovaných, zamokřených loukách a lesních prameništích populace několika zajímavých rostlinných druhů, z nichž některé se nacházejí na červeném seznamu ohrožených druhů v kategorii C3-ohrožené druhy resp. C4-vzácnější druhy vyžadující další pozornost.

Začátkem května 2009 jsem v lese Lány fotografoval kapraď osténkatou, violku bahenní a plavuň pučivou (C3). Mezi Chroustkovem a Všesoky několik posledních jedinců upolínu evropského (C3). U Bezděkovského rybníka na Vernýřově dosud početnou populaci všivce lesního (C3), dále hadí mord nízký (C3) a několik jedinců kozlíku dvoudomého (C4).