Jdi na obsah Jdi na menu

Na vážkách IV - rybník Bezděkovský 2014 07

Svého času, na konci osmdesátých let, jsem k Bezděkovskému rybníku zajížděl na kole nejméně dvakrát týdně pozorovat ptactvo - vodní plocha na náhorní rovině tehdy zabírala výrazně větší rozlohu a lákala bohatší spektrum hnízdičů i migrantů (potápka roháč, potápka malá, polák velký, polák chocholačka, strnad rákosní, bramborníček hnědý, volavka popelavá, čáp bílý a černý, pisík obecný, rybák černý, orlovec říční). 

 

Jedná se o eutrofní rybník na jižním, mírně se svažujícím břehu s rozsáhlou, druhově pestrou litorální vegetací a vegetací letněných rybníků (viz foto), pozvolna přecházející do vlhké louky s výskytem neběžných rostlinných druhů a v jihozápadní části do podmáčené olšiny. Břehy při silnici II/335 místy obrůstá orobinec širokolistý. V posledních letech je hladina tohoto produkčního rybníka (kapr, štika) snížena a rozloha vodní plochy je odhadem o 20% menší. 

 

Dnes dopoledne jsem opakovaně procházel po obnaženém dně a v mělčinách jižní části rybníka. Vedle vážek mne velmi zaujal početný výskyt křižáků pruhovaných, jejichž sítě byly nataženy na rozhraní holého, řídce porostlého dna a souvislého porostu sítin.