Drobnou luční rostlinku, ve skutečnosti bělokvětou či modrofialovou, je možno na počátku jara potkat na nemnoha místech. Krkonošské, ale třeba i východomoravské populace jsou podle dostupných údajů druhotného původu. Uvádí se šíření osadníky z alpských zemí a také zavlečení při obchodu s krmivem pro koně v období napoleonských válek.