Jdi na obsah Jdi na menu

Slepýš křehký (východní?) 2010 06

Východní poddruh slepýše křehkého v Krkonoších???
Převažující počasí letošního května nebylo v českých zemích (v Krkonoších zvlášť) příliš příznivé pro pozorování plazů. Vlhké a hlavně relativně chladné dny a noci nejsou pro živočichy disponující (pomineme li nepatrné zahřátí organismu svalovým třesem) v podstatě jen pasivní termoregulací zrovna ideální. Zmije a ještěrky sice opustily svá zimoviště již v průběhu druhé poloviny dubna, ale narazit na ně v květnu byl velký problém.
Mezi našimi plazy je však také jedna výjimka. Druhem, kterému vlhko a mírnější teploty naopak vyhovují, je dobře známý slepýš.
Jako někteří další plazi žijící v chladnějších a vlhčích oblastech je i slepýš druhem vejcoživorodým (ovoviviparním). V pohostinném těle samičky více než dva a půl měsíce inkubují vajíčka a mláďata se rodí živá, v prvních okamžicích po opuštění matčina těla obalena pouze tenkou, průhlednou blanou.
Patrně už od dob, kdy jste se s jeho jménem setkali ve výčtu vyjmenovaných slov, víte, že hadu podobné tělo patří ve skutečnosti beznohému ještěrovi. Nesporná vnějšková zaměnitelnost s pravými hady je také jedním z důvodů jeho ohrožení – nejeden člověk veden strachem a neznalostí neškodného a navíc užitečného tvora pro jistotu zahubí.
Vzhledu zcela bezbranného slepýše se týká ještě jedna „přitěžující“ okolnost. Většina plazů má totiž velmi výkonný zrak, avšak u slepýše je deficit tohoto smyslu nahrazen intenzivním využíváním chuťového orgánu – nejen, že jako had vypadá, ale navíc ještě pravidelně vyplazuje jazyk. A pak vysvětlujte laikovi, že to nebyl had.
Pokud jde o následující obrázky, ty vznikly zásluhou mé mladší dcery. Jedné teplejší soboty jsme vyrazili na zahrádku. Já vpředu, Anička za mnou, zbývali nám poslední kroky k vrátkům. Anička vykřikla, samozřejmě něco o hadovi, já se chopil foťáku a cvakal.
V literatuře se uvádí, že zobrazený poddruh slepýš křehký východní s modře skvrnitým hřbetem by měl rozšířením zasahovat na Moravu, zachycený jedinec se zatoulal až do nejvýchodnější části Krkonoš - pod Rýchory.