V několika posledních letech nelze přehlédnout fenomén orchidejí jako oblíbených pokojových květin, které při minimální péči umožní svým pěstitelům zakusit štědré odměny - pestrých a často mimořádně trvanlivých květů po větší část roku.

Orchideje za okny našich domovů jsou druhy tropickými, ale i naše příroda nabízí stále ještě velmi poutavou podívanou - cca 70 druhů a poddruhů, z nichž 2 (prstnatec český a prstnatec karpatský) jsou dokonce endemitní. Celkové číslo se zdá být poměrně vysoké, ale je k němu třeba přidat i poznámku o vyhlídkách "českých" orchidejí. Ty jsou u velké většiny druhů pochmurné - tak jak stále klesá rozmanitost krajinných typů, mizí i orchideje.

Velmi krásné vzpomínky, které mám na četná setkání s orchidejemi za časů svých vysokoškolských studií, kdy jsem z Prahy vyrážel na Karlštejnsko si oživuji ve svém současném působišti. Několik následujících fotografií zachycuje druhy rostoucí v blízkém okolí Janských Lázní.