Jdi na obsah Jdi na menu

Exkurze moravsko slovenským pomezím

5. 7. 2021

Exkurze zaměstnanců České lesnické akademie Trutnov letos zamířila do širší oblasti pohraničního pohoří Bílých Karpat. Na přírodně a kulturně bohaté pomezí Moravy a Slovenska, jehož podrobnějšímu poznání by samozřejmě bylo zapotřebí věnovat mnohem delší čas, jsme se vypravili ve dnech 2. - 5. 7. 2021. Příjemné letní počasí bez extrémů jen podtrhlo radost ze společného oddechu po shonu závěrečných týdnů výuky a spoustu možností poznat či připomenout si leccos zajímavého a krásného. 

 

Všestranně vyhovujícím útočištěm se pro náš pobyt stala nedávno rekonstruované bývalá fara v Nové Lhotě, která, ač počtem obyvatel nevelká a položená při samé hranici se Slovenskem, není, jak by se snad  dalo očekávat, ztracenou vartou, ale naopak obcí, jejíž představitelé dělají viditelně vše pro to, aby se zde dobře žilo místním a bylo co nabídnout i návštěvníkům. Poděkovat se patří velmi vstřícné paní Šajdlerové z obecního úřadu.

 

Co jsme tentokrát absolvovali:

 

  1. Komentovanou prohlídku Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, se zástupcem ředitele muzea, komeniologem Mgr. Petrem Zemkem, Th. D. a hudebním vystoupení Bořka Trávníčka na téma Komenský a hudba.
  2. Vycházku do vinic nad Radějovem za mohutnými exempláři jeřábu oskeruše - největšího evropského ovocného stromu.
  3. Plavbu po 15-ti km neregulovaném dolním toku Moravy, z Vnorov, kolem Přírodní památky Osypané břehy do Rohatce.
  4. Výstup na nejvyšší vrchol Bílých Karpat, Velkou Javořinu 970 m. n. m.
  5. Výlet do Luhačovic s ochutnávkou proslulých minerálních pramenů.
  6. Podvečerní návštěvu evangelického tolerančního kostela v Javorníku nad Veličkou s kurátorem místního sboru PhDr. Luďkem Mikáčem. Jako z jiného světa mi zněla informace našeho průvodce, že místní sbor má téměř 500 evidovaných členů (pozn. obec sama 710 obyvatel) a mj. nedělní bohoslužby navštěvuje kolem 120 věřících. V tomto kostele se dosud zpívá z Elsnerova kancionálu z r. 1753 tištěného "švabachem" a konfirmační slavnost se odehrává v tradičních javornických krojích.
  7. Exkurzní trasu po demonstračním objektu Vlára, kde pracovníci Lesní správy Luhačovice pečují o unikátní porosty buku a dalších dřevin, např. jedinečné třešně ptačí. Ve vlárských lesích, kde byl naším průvodcem revírník LČR s. p. pan Pavel Mašláň, jsme si připomněli i dvě význačné osobnosti spjaté s touto částí Bílých Karpat - dlouholetého pěstitele buku Ing. Aloise Indrucha (1925-2017) a dnes již opomíjeného spisovatele přírodních a meditativních próz Jaromíra Tomečka (1906-1997).

 

U lesní chatky v lokalitě Potůčková, odkud Tomeček vyrážel do zdejších lesů, a která místo aby se stala třeba jen drobným památníčkem autora, byla  v 90. letech pohříchu použita jako náhrada mzdy kterémusi lesnímu zaměstnanci, jsem přečetl následující úryvek z jeho prózy Hora hoří (Československý spisovatel, Praha 1984), inspirované místní krajinou, přírodou a lidmi:

"Bouda u lesní školky se přihlásila k dennímu životu už za časného jitra. Tiše se rozevřely dveře a před práh jsem vyšel já, měšťák, který tu v spánku trávil pokojnou noc. Dobrý den, pozdravil jsem předjitřní krajinu, ale nikdo mi neodpověděl, ačkoliv jsem tu nebyl cizincem, ani vetřelcem. Jitro vstávalo z lože jako sličná panna z alabastrové lastury a já si maně vzpomněl na Botticelliho komnatu ve florentských Uffiziích, na to velké plátno v průčelí, na Venuši z mořské vlny se rodící. Když se potom povynořilo slunce, zaplála hora jasem, jako by se náhle octla v plamenech. Hora hoří, ustrnul jsem jako už tolikrát, a opět jsem si říkal, že stojí zato žít na světě jenom pro takovýto pohled."

 

 

 

A na úplný závěr něco přízemnějšího, ale pro dobrý pocit s cestování přesto důležitého: protože je v poslední době v oblasti gastronomie pravděpodobnějším zážitkem spíše rozčarování nad nepoměrem ceny a kvality poskytovaných služeb, uvedu zde dvě zařízení, kde jsme byli spokojeni: Penzion a restaurace U Kalendů ve Strážnici a Restaurace U Černého Janka v Uherském Brodě.

Takový průměr (tradiční jídla zvládnutá, rádoby moderní o poznání hůř) s lehce rezignovanou obsluhou byla Restaurace U Koňa v Luhačovicích. Vyložená bída s nijakým, vlažným jídlem a zmatenými náctiletými brigádníky, z nichž jeden se ale při placení zcela bez uzardění zeptal, zda si přeji doklad, potom Restaurace Aréna Hotel Brumov.

 

Náhledy fotografií ze složky ČR - Bílé Karpaty 2021 07