Jdi na obsah Jdi na menu

Ze školského výboru kraje 2020/24

2. 10. 2024

Bude jen dobré pokud fungování Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Královéhradeckého kraje ponese i ve volebním období 2016-20 znaky činnosti z předchozích čtyř let, kdy jsem měl čest mu předsedat. Až na jedinou výjimku bylo všech dvaatřicet zasedání usnášeníschopných s relativně vysokou účastí 76 %. Mimo ojedinělé případy jsme tam, kde se to očekávalo, vždy rozhodovali bez alibismu a přemíry politikaření - ANO/NE. Perfektně připravené podklady a kompetentnost úředníků odboru školství nám bývaly při jednáních pravidelnou oporou. A možná to nejcennější - vždy jsme pracovali v přátelské atmosféře! 

 

2017_01_16_zápis z 1. zasedání - jelikož je jedním z členů výboru neslyšící osoba, stalo se nově specifikem zasedání našeho výboru tlumočení celého průběhu jednání do českého znakového jazyka.

 

PIRLS 2016_čtenářská gramotnost v ČR

 

 

2017_03_06_zápis ze 2. zasedání + Výroční zpráva o vzdělávací soustavě KHK 2015/2016 - inkluze od 1. 9. 2016 oficiálně nějak běží. Na hodnocení je brzy, ale jedno lze konstatovat už nyní - část pedagogické veřejnosti, odhaduji, že silně nadpoloviční, není, politicky korektně řečeno, o užitečnosti projektu přesvědčena. V duchu obvyklého dění v našem školství samozřejmě koná co legislativa žádá, ale když dá průchod svým skutečným názorům ...

Před nedávnem jsem si tento rozpor opět jasně uvědomil na vzdělávací akci, která svedla dohromady učitele základek i středních škol - inkluzi nehájil nikdo. Pokud bude jmenovaný krok naší nekonečné školské reformy stát jen na poslušném vykonávání vrchnostenských nařízení (jejichž skutečné autory navíc nikdo ze školských pracovníků oficiálně nezná!), jak to asi nakonec všechno dopadne ... Zajímavé jsou i názory veřejnosti.

 

 

2017_04_03_zápis ze 3. zasedání + Přehled SŠ a VOŠ v KHK do všech podrobností za roky 2006 - 2017 - jako jsem to zažil v letech předchozích, opět se touto dobou na školském výboru bavíme o dofinancovávaných školách a školských zařízeních zřizovaných KHK, rozuměj těch, kde ředitel jednoduše není schopen vyjít se standardně přidělenými penězi na platy. Řešení, které je používáno spočívá v dorovnání z krajského školského rozpočtu. Suma požadovaných částek pro rok 2017 byla cca 14, 5 milionu Kč, školám bylo nakonec po individuálním projednávání jejich představ rozděleno milionů deset (ekvivalent dejme tomu 5 nových multifunkčních hřišť 20x40m, obnoveného IT vybavení 8 středních škol, atd.). To, jak zoufale se některým nedostává peněz ilustruje fakt, že 25 letos dofinancovávaných představuje  85 % částky pouhých 7 škol (4 z okresu Náchod, po jedné z Jičínska, Hradecka a Rychnovska) - každá z nich minimálně 500 000 Kč. A tak opět mělníme školský rozpočet, aby bujná síť krajských škol přežila další rok. Uvidíme, jak to bude dál ...

 

Inkluze dále decimuje speciální školství v našem kraji. Dnes jsme projednávali sloučení příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 a Základní škola, Jaroměř, Komenského 392. Tento záchovný krok jsme samozřejmě podpořili, nic jiného koneckonců nezbývá, tyhle děti si nikdo do běžné základky dobrovolně nevezme (zatím). Nástupnickou školou bude "Zeman" a 40 dětí z Jaroměře může zůstat ve známém prostředí i nadále. 

 

 

2017_05_22_zápis ze 4. zasedání + Přehled "speciálních škol" v KHK do podrobností za roky 2006 - 2017 - z různých úhlů pohledu jsme diskutovali o systému finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících vzdělání s výučním listem, tedy o cca 5 - 6 milionech korun ročně vyplácených z krajského rozpočtu ve formě měsíčních stipendií žákům "háčkových" a "éčkových" oborů. Odpověď na základní otázku - jaký má podpora efekt výstižně dokládá následující graf s krátkým komentářem (pozn. podpora běží od školního roku 2008/2009)

 

pocty-nove-prijatych-zaku-do-1.-rocniku-oboru-strednich-skol-kralovehradecky-kraj-2001-2016---550px.jpg

 

 

O kondici našeho školství a jeho aktérů se dozvídáme často ze zdrojů, které ač jinak seriózní, nejdou příliš do hloubky a někdy přináší i matoucí informace.  Třeba ty o zlepšení výsledků státních maturit :-). Pak jsou tu zdroje, které je sice třeba trochu hledat, jejich výsledky však nepřekrucují realitu. Jedním z takových je i čerstvá zpráva České školní inspekce k veledůležité otázce komunikace školy a veřejnosti v oblasti základního školství. S některými ze zjištěných trendů se setkáváme i ve středních školách. 

 

 

Právem především někteří noví členové výboru vznášejí nedočkavé dotazy, co že s bujnou sítí středních škol, pro něž není dost žáků ani peněz. V období "krajské" správy tohoto segmentu školství proběhlo již několik různě povedených optimalizačních [sic] kroků a chci věřit, že nebyly poslední. Konečně, následující graf je dostatečně vypovídající ...

 

kapacity_na_strednich_skolach_kralovehradecky_550.jpg

 

 A ještě jeden problém vzdělávacího systému, který zatím jaksi neřešíme aneb máte poblíž průmyslovou zónu?

 

 

2017_06_26_zápis z 5. zasedání 

 

Podpora učitelů odborných předmětů na krajských průmyslovkách pokračuje

 

České školství v mezinárodním srovnání_EAG ČR 2015

 

Všechno, co jste se chtěli dovědět o učitelích v Evropě I

 

Všechno, co jste se chtěli dovědět o učitelích v Evropě / světě II

 

 

2017_08_24_zápis z 6. zasedání

 

Vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách České republiky - zpráva ČŠI

 

2017_09_13_zápis ze 7. zasedání

 

České školství v mezinárodním srovnání_EAG ČR 2016

 

2017_10_09_zápis z 8. zasedání

 

Socioekonomický vývoj v Královéhradeckém kraji

 

2017_11_13_zápis z 9. zasedání

 

Během tohoto jednání jsme se zabývali především optimalizačními návrhy. To další kolo slučování středních škol v našem kraji a také úprava rozbujelé oborové struktury budou, jak pevně doufám nakonec dovedeny do zdárného konce - paní radní Berdychová postupuje cílevědomě k vytčenému cíli.

 

Nutno však podotknout, že jednoho z podstatných problémů, tj. neodůvodněně husté sítě osmiletých gymnázií jsme se opět dotkli pouze letmo a nedůsledně (viz kauza Hostinné) - pozn. zde je právní výklad k problematice splynutí a sloučení škol. Politická odvaha zatím vždy chyběla a chybí. Argumenty k těmto navýsost citlivým krokům však existují - jeden podstatný poskytuje Závěrečná souhrnná zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání za Jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2017. V samém závěru dokumentu najdeme graf, který říká, že horší úroveň uchazečů o studium než v našem kraji vykázali pouze v rámci celkových výsledků jednoznačně nejproblematičtější kraje Karlovarský a Ústecký. A to je na pováženou!

 

osmileta_gymnazia_kralovehradecky_kraj_jpz_2017

 

 

2017_12_18_zápis z 10. zasedání

 

Audit vzdělávacího systému ČR vydaný společností EDUin za rok 2017

 

Další kolo optimalizace sítě středních škol v našem kraji schválilo Zastupitelstvo dne 4. 12. 2017. Oceňuji schopnost současné pestré koalice prohlasovat krajně nepopulární opatření. Mnoha novým i staronovým ředitelům začíná těžká práce. V některých případech není z mého pohledu životaschopnost vzniklého subjektu zcela samozřejmou záležitostí.

 

 

2018_02_12_zápis z 11. zasedání

 

Na únorovém zasedání jsme mj. vyslechli obsáhlý komentář paní ředitelky našeho krajského inspektorátu ČŠI, k prezentaci výroční zprávy této instituce. Shrnout téměř šest set stran informací do zhuštěné podoby bylo časově náročné, čas na diskuzi nezbyl a proto jsem využil nabídky paní ředitelky a zaslal jí několik dotazů dodatečně. 

Jedna z otázek směřujících ke kapitole o středním školství zněla: "Na straně 131 výroční zprávy je uvedeno doporučení „realizovat účinná opatření proti vysokým absencím“ – existují v tomto směru nějaké příklady dobré praxe, kde by bylo možno se inspirovat?"

Pedagogy s letitou praxí, kteří měli a mají možnost sledovat neutěšený vývoj v této oblasti odpověď bohužel nepřekvapí, ale ani nepotěší - zněla NE! Ergo, tam, kde není přítomna vůle a zájem žáka nebo významný pozitivní vliv rodiny na školní docházku, nemáme na středoškolské úrovni prakticky žádné nástroje, jak ji zajistit. Konečně, povinností ze zákona je jen absolvování základní školní docházky.

 

 

2018_03_05_zápis ze 12. zasedání

 

Projednávání Výroční zprávy o stavu vzdělávací soustavy KHK za školní rok 2016/2017

 

Výsledky dosavadních výsledku společného vzdělávání (inkluze) pohledem ČŠI (březen 2018)

 

 

2018_04_25_zápis ze 13. zasedání

 

2018_05_28_zápis ze 14.zasedání

 

Změny financování regionálního školství - budou, nebudou, případně od kdy a jaké - souhrn k 23. 5. 2018

 

 

2018_06_25_zápis z 15. zasedání

 

2018_08_27_zápis ze 16. zasedání

 

 

2018_10_01_zápis ze 17. zasedání
 

Velice bohatá diskuze provázela projednávání dvou z osmi programových bodů.

Nejprve šlo o problematiku úpravy oborové  nabídky středních škol našeho kraje, která nekončí a pravděpodobně bude i dále pokračovat. Bezmála rok po posledním velkém optimalizačním rozhodnutí našeho krajského zastupitelstva jsme se vyjadřovali jak k žádostem o zápis nových oborů, tak k záměru opačnému, tedy označení oboru jako dobíhajícího (do jehož  1. ročníku již nebudou přijímáni noví žáci) - jednalo se obor 64-41-L/51 Podnikání, jehož pověst je právem obecně nevalná jak, potvrzují zjištění významné tématické zprávy ČŠI (Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky) uveřejněná před několika málo dny.

 

Logicky v podobě mediální zkratky, přesto však užitečně pro všechny, které úroveň středních škol zajímá, zveřejnil některé závěry výše uvedené zprávy server iDNES.cz. Včetně výmluvné mapky 42 škol, tvořících pomyslný vrcholek ledovce problematických vzdělávacích institucí.

 

Nejhorší střední školy v ČR

 

 

Podobně nás, ne poprvé, zaujal bod Zásady pro poskytování  dotací a darů z rozpočtu KHK. Na předchozím zasedání jsme jej odložili, pro nedostatek podkladových materiálů. Jde o programové dotace, individuální dotace a dary. Poslední dvě kategorie vzhledem k tomu, že lze žádat podporu takřka o cokoliv a prakticky v jakékoliv výši (od nízkých desetitisíců po miliony korun) vzbuzují oprávněný zájem a pravidelně i rozporuplné reakce, alespoň u členů našeho výboru. Právě pro určitou volnost v jejich přidělování jsme si vyžádali přehled o jejich počtech, finančních objemech a specifických oblastech za období 2014 - 18. 

 

 

 

2018_11_12_zápis z 18. zasedání

 

Mezi dotacemi na individuální účel nám byla k posouzení předložena žádost dopravní společnosti AUDIS BUS s. r. o. týkající se jejích aktivit při dopravě tělesně a mentálně znevýhodněných dětí do speciálních školských zařízení na Rychnovsku. Případ inspiroval členy výboru k požadavku na zpracování celokrajského přehledu řešení této problematiky a později možná i návrhu na jednotný systém organizace a financování obdobných potřeb v rámci celého kraje. 

 

 

2018_12_18_zápis z 19. zasedání

 

 

2019_02_18_zápis ze 20. zasedání

 

Součástí programu 20. zasedání byla Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2017/2018. V přílohách jsou mimo jiné i bilanční tabulky platů ve školách zřizovaných krajem a obcemi za roky 2016, 2017, 2018.

 

Platy 2016

Platy 2017

Platy 2018

 

EDUin_Audit vzdělávacího systému 2018

 

 

 

2019_03_18_zápis ze 21. zasedání

 

 

2019_04_15_zápis ze 22. zasedání

 

Eduzměna_Učitelé a výuka, aspiranti na učitele


2019_05_13_zápis ze 23. zasedání


2019_06_24_zápis ze 24. zasedání


MŠMT_mimořádné šetření_Učitelé v ČR

 

Věk učitelů středních škol v ČR - celkem

Věk učitelů středních škol v ČR - elektro

Věk učitelů středních škol v ČR - matematika

Věk učitelů středních škol v ČR - stavebnictví

Věk učitelů středních škol v ČR - strojírenství

Věk učitelů středních škol v ČR - zemědělství


2019_08_26_zápis ze 25. zasedání

 

2019_10_07_zápis ze 26. zasedání

 

2019_11_04_zápis ze 27. zasedání

 

2019_12_02_zápis ze 28. zasedání

 

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2018/2019

 

2020_02_17_zápis ze 29. zasedání

 

EDUin Audit vzdělávacího systému 2019

 

2020_03_09_zápis ze 30. zasedání

 

2020_06_08_zápis ze 31. zasedání

 

2020_08_31_zápis ze 32. zasedání

 

Zpráva o stavu vzdělávání v Královéhradeckém kraji - zveřejnila Česká školní inspekce v září 2020

 

 

Usnesením ZK/2/105/2020 zvolilo dne 14. 12. 2020 Zastupitelstva Královéhradeckého kraje členy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost KHK (VVVZ). Vedle finančního a kontrolního výboru je VVVZ třetím, který krajské zastupitelstvo ze zákona zřizuje a jemuž zákon ukládá konkrétní úkoly. V období 2012 - 2020 jsem zastával funkce jeho předsedy a místopředsedy. Pro funkční období 2020-2024 jsem řadovým členem. 

 

2021_01_19_zápis z 1. zasedání

V souvislosti s chystaným přednostním očkováním zaměstnanců škol a školských zařízení se aktualizovaly údaje o jejich počtech:

počty pracovníků ve školách a školských zařízeních všech zřizovatelů na území KHK k 2. 3. 2021 
pedagogičtí pracovníci: 13 043
nepedagogičtí zaměstnanci: 4 618
 
 
 
 
 
"Mezinárodní analýza dokumentuje, že ČR měla jeden z nejnižších společenských statusů učňovského vzdělávání společně se Slovenskem a Belgií v šetření z roku 2018." ... podrobně o situaci kolem vývoje statusu učňovského školství v posledních 15 letech zde
 
 
 
Covid-19 nám notně zamotal hlavy i směrem ke vzdělávání.
 
Odhalil jak věci předvídatelné, třeba naprostou neschopnost nemála rodin/rodičů nebo možná "rodin/rodičů" zajistit účast svých potomků na distanční výuce (nyní již dávno povinné), ale i skutečnosti takřka z říše nepochopitelna, jako je např. ta, že je v Česku i v únoru 2021 zhruba 150 základních nebo středních škol, které ještě nezačaly vyučovat online. Více o tom v tematické zprávě ČŠI z března 2021.
 
MŠMT na mnohotvárnou vážnost covidové situace reaguje mimo jiné vydáváním spousty doporučení/manuálů - mezi nekonečným proudem variací na téma zajištění hygienické bezpečnosti občas problesknou i ojedinělejší kousky. Tento se zaměřuje na distanční výuku a duševní zdraví.
 
Možná si někdo z vás stále ještě myslí, jakou je tahle distančně vzdělávací epizoda pro učitele bezvadnou zašívárnou. Pokud jste přístupni vůbec nějakým rozumným argumentům, nahlédněte do následujícího materiálu, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem připravilo pro základní školy, střední školy a konzervatoře k opětovnému zahájení prezenční výuky a adaptaci žáků ve škole po návratu do ní. Zkuste se nad jejími řádky zamyslet, jak obtížné to asi dnes mnozí učitelé mají a alespoň v duchu si poctivě odpovězte na otázku, zda byste si v situaci, jako je dnešní, uměli poradit.
 
Ale jak známo, nakonec vždy platí, jaký ředitel, taková škola. Čeští ředitelé mohou opravdu skoro všechno a tím pádem také mohou za všechno - jejich pozice a možnosti zajímavě shrnuje tato studie stále více chvalně známé  PAQ Research.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při jednáních výboru se opakovaně vracíme k funkci školních psychologů a k doposud vratkému způsobu financování této služby. Co k tomu říká MŠMT?
 
 
 
 
Uběhlo už dost času, aby bylo možné shrnout dopady poslední vlny optimalizace škol v našem kraji - obě prezentace jsou bohaté na konkrétní údaje, jak o ekonomické stránce optimalizace, tak o vývoji počtu žáků na optimalizovaných školách.

 

2021_12_14_zápis z. 10. zasedání

 

 

2022_01_25_zápis z 11. zasedání

 

 

2022_02_22_zápis z 12. zasedání

Výroční zpráva o stavu školství KHK 2020-2021

 

2022_03_29_zápis z 13. zasedání

 

 

2022_04_26_zápis z 14. zasedání

 

 

2022_05_24_zápis z 15. zasedání

 

 

2022_06_28_zápis z 16. zasedání

 

 

2022_09_06_zápis z 17. zasedání

 

 

2022_10_04_zápis z 18. zasedání

 

 

2022_12_13_zápis z 19. zasedání

 

Výroční zprava ČŠI za školní rok 2021/2022

 

 

2023_01_10_zápis z 20. zasedání

 

ČŠI - Zajímavosti českého vzdělávání 2022-23

 

 

2023_02_28_zápis z 21. zasedání

 

Výroční zpráva o stavu školství KHK 2021/2022

 

 

2023_04_11_zápis z 22. zasedání

 

 

2023_05_30_zápis z 23. zasedání

 

 

2023_09_05_zápis z 24. zasedání

 

 

2023_10_17_zápis z 25. zasedání

 

 

2023_12_05_zápis z 26. zasedání

 

 

2024_01_11_zápis z 27. zasedání

 

 

2024_03_05_zápis z 28. zasedání

 

Výroční zpráva o stavu školství KHK 2022/2023