Jdi na obsah Jdi na menu

Postřehy z 8. zastupitelstva KHK

9. 9. 2013

Jen začala letošní (naštěstí krátká) předvolební kampaň, již krajská opozice předvedla, že sotva rok stará slova jejích představitelů o konstruktivní opoziční práci byla při nejlepším zbožným přáním. To co se dnes v pozdním odpoledni dělo v sále zastupitelstva v Hradci Králové bohužel jindy bdělí pracovníci médií nezaznamenali - proto se k občanům kraje dostanou tyto informace přinejlepším zprostředkovaně. Zde je můj pohled ...

1) S postupujícím časem řady zastupitelů prořídly. Do oběda (13:00) byla účast slušná, druhá polovina z cca 90 bodů programu již byla projednávána při podstatně menším počtu přítomných, konkrétně za této konstelace:

ČSSD - účast 92 %
KSČM - účast 64 %
Východočeši - účast 50 %
TOP 09 - účast 40 %
ODS - účast 33 %
KDU-ČSL a spol. - účast 29 % 

2) Několik chybějících zastupitelů koalice ČSSD - KSČM vybudilo torzo opozice k poměrně nepochopitelné aktivitě, pro kterou nejsem schopen najít racionální vysvětlení. Pokud vyjdeme z definice, šlo o jakousi obstrukci naruby - Wikipedie ... obstrukce je úmyslné a plánované jednání, které má za úkol narušit nebo znemožnit jednání parlamentu. K obstrukci dochází zejména při projednávání důležitých věcí, kdy druhá strana odmítá tyto věci schválit ...

Posuďte sami:

a) nejdříve, přes přítomnost některých zkušených (alespoň co do délky působení v krajských strukturách soudě) opozičních zastupitelů, byla společnými hlasy koalice a opozice schválena 4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - tedy nepochybně věc důležitá u níž by výrazně rozdílný pohled opoziční pravice a  současně hlasování proti koaličnímu návrhu bylo pochopitelné.

b) následně několik (před tím zřejmě dezorientovaných) opozičních zastupitelů toto hlasování neúspěšně zpochybnilo. Zde došlo k zlomu, kterým opozice podle mého názoru zašla opravdu "za čáru".

c) následoval blok 41! hlasování o věcech majetkových, které až dosud koalice i opozice vždy vnímala jako bezproblémové a hlasovala je pravidelně bez zbytečně hypertrofovaných stranických stanovisek ve společné snaze pomoci, kde se dá.

Dnes tomu však bylo jinak. Ať šlo o svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci, návrhy na prodeje, výkupy či směny pozemků mezi krajem a obcemi či fyzickými osobami nebo bezúplatné převody majetku do vlastnictví kraje, vše padlo na oltář zcela nejapného stranictví. Ze 41 bodů, opět zdůrazňuji nekonfliktních a vzhledem k výše uvedené definici (nikoliv de facto z pohledu kraje, obcí a občanů) nedůležitých, prošel jediný!!!

Takto si opozice představuje práci ve prospěch občanů kraje? Dnes odpoledne tomu tak bylo i přes to, že mezi zastupiteli např. ODS a TOP 09 seděli mimo jiné dlouholetí starostové.

d) závěrem několik konkrétních případů, jejichž zamítnutím se opoziční zastupitelé především vysmáli občanům kraje, i když se při tom domnívali že "válcují" koalici:

 

x Po přestěhování Dětského domova, základní školy Kostelec nad Orlicí k. 1. 9. 2013 nebude tato příspěvková organizace dále užívat budovu bez čp/če tělocvičnu na p. p. č. 692 v k. ú.
a obec Kostelec nad Orlicí. O další užívání tělocvičny požádala Obchodní akademie T. G. Masaryka, která nyní využívá pro tělesnou výchovu prostory Sokolovny, které chátrají
a potřebují nemalé finanční prostředky na údržbu = NESCHVÁLENO!

xx Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice, Chotělice 89, 503 53 Smidary, IČ 579025, svěření nemovitého majetku k hospodaření = NESCHVÁLENO!

xxx Na Královéhradecký kraj se obrátil pan XY, bytem Nový Bydžov  s žádostí o odkoupení části pozemku  v k. ú. a obec Nový Bydžov. Jedná se o část pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 dle GP č. 1729 - 1164/2012 nově označený jako p. p. č. 3425 ostatní plocha - jiná plocha v k. ú. a obec Nový Bydžov. Pozemek přímo sousedí s pozemkem žadatele = NESCHVÁLENO! 

xxxx podobné případy jako předchozí v obcích Sedloňov, Potštejn, Šárovcova Lhota, Lochenice, Nechanice, Jívka, Trutnov, Lhota pod Hořičkami, Železnice, Hronov, Vitiněves, Nemojov, Hořenice, Chvaleč, Náchod, Kohoutov, Stará Voda, Solnice, RYchnov n Kn. = NESCHVÁLENO!