Jdi na obsah Jdi na menu

Slovinsko - škola Gymnázium, elektro a námořní škola v Piranu 2017 09

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

 


Škola tvořená několika součástmi: gymnázium v Piranu a střední odborná škola elektrotechnická a námořní v Portoroži, domov mládeže s jídelnou v Portoroži, stará se i o mořské akvárium v Piranu. Škola má 513 žáků. Ubytovaní žáci mají zajištěno celodenní stravování.
Škola v této podobě vznikla v r. 2013 sloučením gymnázia v Piranu a odborné školy v Portoroži. Jako důvod pro sloučení ředitel uvedl nutnost mít dostatečný počet žáků, aby škola mohla vyžít z přidělovaných prostředků (normativní standard 520 žáků). Roční rozpočet školy = 2 250 000€.
Vzdělávací programy: námořní technik, elektrotechnik, lodní mechanik, všeobecné gymnázium.
V oboru vzdělání pro lodní mechaniky již 7 let nemají žáky (přes solidní finanční ohodnocení není zájem o práci spojenou s až čtyřměsíčními turnusy na lodích). Zabezpečují kurzy pro námořníky – povinnou obnovu kvalifikace pro dospělé (každé 2 roky) v délce 2 – 5 týdnů (kurzy pro dospělé jsou mimo školský systém) – ročně 150 – 250 účastníků.

Jedna z učeben upravena jako lodní můstek – trenažér simulující např. volnou plavbu i proplouvání strategickými námořními koridory světa, včetně volitelných změn počasí, vjemu vlnobití apod.
Do elektrooboru přijímají cca 32 žáků do 1 třídy, studium končí cca 22 žáků. Zaměření: výroba, propojování a servis, programování elektronických a automatizačních zařízení.
Odborná praxe u zaměstnavatelů: 2 týdny ve 2. ročníku, 2 týdny ve 3. ročníku.
Technická maturita: slovinština, elektrotechnika, matematika nebo angličtina nebo italština, zpracování projektu, jeho prezentace a obhajoba.
Škola má 70 zaměstnanců, 34 v gymnáziu, 25 v odborné škole, ostatní zajišťují ubytování, stravování a provoz akvária. Problémem po sloučení je slabá provázanost kolektivů původních škol – 14 dnů na přelomu června a července společné akce ke stmelení kolektivu.

 

 

Více o slovinském školství ...